Egyetemi hírek - 2023

Aktív együttműködés az InnoRenew CoE kutatóintézettel

Az izolai székhelyű, 2017-ben alapított InnoRenew CoE víziója nagymértékben átfed a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar fő értékeivel, hiszen célja a megújuló erőforrások alkalmazásával kapcsolatos tudományos eredmények gyakorlatba történő átültetése, különös tekintettel a fára, valamint annak épületekben történő felhasználására. Ennek köszönhetően több területen aktív az együttműködés a két intézet kutatói között.

Faipari folyamatok optimalizálása és ütemezése terén 2019 óta dolgoznak együtt az Informatikai és Matematikai Intézet, valamint az InnoRenew CoE Information Processing Research Group munkatársai. A közös munka eredménye több nemzetközi konferencia előadás és tudományos folyóiratcikk. A tavaszi félévben Kebelei Csaba, harmadéves gazdaságinformatikus hallgató, valamint témavezetője, Dr. Hegyháti Máté látogatták meg a szlovén kutatóközpontot. Csaba ÚNKP ösztöndíjjal támogatott kutatása fűrészüzemi folyamatok optimalizálása, melyben kiemelten fontos a gyakorlati tapasztalatok, valamint a tudományos módszerek közelítése. Ezt a munkát segítették nagyban az intézet nemzetközi szinten kiemelkedő kutatójával, Dr. Jakub Sandakkal folytatott egyeztetések, melyek Csaba Informatika szekcióban elért 2. díjához is hozzájárultak a Veszprémben megrendezett Jedlik Ányos Szakmai Napokon.

Mára már hosszú távúnak nevezhető az a tudományos együttműködés az InnoRenew CoE igazgatójával, Dr. Andreja Kutnarral, amelynek részeként évek óta felkért tagja a Soproni Egyetem által kétévente szervezett nemzetközi Lombosfa Konferencia Tudományos Bizottságának. Ezáltal a konferencia szervezésében, népszerűsítésében aktív szerepet vállal, jelentősen hozzájárulva annak sikeréhez. Nincs ez másként a 2024-ben sorra kerülő, immár 11. alkalommal megrendezendő esemény esetében sem.

A New European Bauhaus Academy Hub jelenléti és online képzéseket kínál az építőipari ökoszisztémák számára a természetes alapú anyagok, a digitális technológiák és a javított körforgásos gazdaság területén az otthonok és épületek szén-dioxid-mentesítésének felgyorsítása érdekében – Európában és azon kívül is.

Ennek során felmérés készül az építőipari ökoszisztéma tudásbeli hiányosságairól és igényeiről. Az ehhez szükséges kérdőív elkészítésében az InnoRenew CoE felkérésére a kérdőív magyar változatának szakmai fordítását és lektorálását karunk munkatársai, Dr. Bak Miklós és Dr. Báder Mátyás végezték.

Dr. Bak Miklós, a Faipari és Műszaki Intézet tudományos munkatársa fa műtárgyak vizsgálata és állagmegőrzése témában folytat közös kutatást az InnoRenew CoE, a párizsi French National Centre for Scientific Research és a svéd Linnaeus University kutatóival együttműködve. Ennek során az InnoRenew CoE anyagvizsgálati laborban végez infravörös mikroszkópos méréseket a konzerválószerek sejtfalba hatolásának kimutatására.

 

Dr. Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. professzor emlékére

2023. augusztus 1-jén, 82 éves korában elhunyt Csíkszentmihályi Péter magyar belsőépítész, az MTA doktora, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára.

Csíkszentmihályi Péter 1941. szeptember 11-én született Budapesten. 1964-ben végzett az Iparművészeti Főiskolán. 1968-tól tanított az Iparművészeti Főiskola Építész Tanszékén, előbb adjunktusként, majd docensként. 1992-től egyetemi tanár, 1991–1996 között pedig a Magyar Iparművészeti Főiskola vezetője volt.

1996-tól professzorként ő szervezte meg a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében az építőművész szakot. Soproni munkásságának meghatározó vonásaként Csíkszentmihályi professzor nevéhez fűződött az építőművész szak országos, illetve nemzetközi hírűvé tétele, amelynek nyomán jelentős számban választották a továbbtanulni szándékozók ezt a képzést, s az eltelt évek során számos, később komoly nevet szerzett alkotóművész végzett ebben az intézményben.

Csíkszentmihályi professzor érdemei közé tartozik a soproni építőművész szak sajátos profiljának kialakítása, ezen belül a kreatív tervezés, belsőépítészeti tervezés, bútortervezés és tárgyelemzés tantárgyak elhivatott szellemű tanítása. A Sopronban töltött évek során sajátos ethosszal, alkotói arculattal rendelkező szakmai műhelyt sikerült kialakítania. Ennek jegyében lehetővé vált az olyasféle oktatói-kutatói közösségnek az összekovácsolása is, melynek tagjai kiemelkedő szakmai színvonalon tudták a modern építőművészet, ezen belül a belsőépítészet és a bútortervezés általuk fontosnak tekintett alkotóinak szellemiségét továbbadni a szakon tanulmányaikat folytató hallgatóknak.

Csíkszentmihályi Péter kiemelkedő tervezőművészi munkásságának elismeréseként 1991-ben megkapta a Római Magyar Akadémia Ösztöndíját, 2001-ben pedig a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet vehette át. 2003-ban a Magyar Iparművészeti Egyetem DLA h.c. címmel honorálta alkotói érdemeit.

(írta: Dr. Molnár László)

 

Országos átlag feletti a növekedés a Soproni Egyetemre felvett hallgatók számában

Kimagasló eredménnyel zárult a Soproni Egyetemen a 2023-as általános felvételi eljárás: 1227 jelentkezőt vett fel, mely 77 százalékkal haladja meg a tavalyi eredményt. Az Alma Mater mind a négy karán nőttek a felvételi számok ebben az évben.

A Soproni Egyetem ezen eredményei országos összehasonlításban is kiemelkedők. Idén a felsőoktatásba jelentkezők száma országosan közel 40 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, a nagy egyetemek ezzel arányosan tudták 30-40 százalékkal növelni a felvett hallgatóik számát.

Ezek alapján a Soproni Egyetem 77 százalékos erősödése messze meghaladja az országos átlagot.

Az intézmény igazi kuriózum az országban, unikális erdőmérnök és faipari mérnök képzéseivel az évszázados tapasztalatok alapján működő pedagógus karral, a pezsgő nemzetközi kapcsolatokkal bíró közgazdaságtudományi szakemberképzéssel és a művészeti oktatással. Ez a sokszínű képzési paletta, az egyetem kiváló elhelyezkedése és fenntarthatósági törekvései is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen választják továbbtanulásuk helyszíneként a Soproni Egyetemet.

Nem csak az alapszakokra, hanem a mesterszakokra felvettek száma is ugrásszerűen megnövekedett idén. A tavalyi 84 fős létszámhoz képest idén 142 hallgató kerül be mesterképzésekre, ami 69 százalékos növekedést jelent.

A bekerülési pontszámokat áttekintve az is látszik, hogy nemcsak a felvett diákok létszáma nőtt, hanem tanulmányi eredményeik is javultak

A felvettek magas kvalitását jelzi, hogy

  • a faipari mérnök szakon az átlagpontszám meghaladta a 350 pontot,
  • az egyetem legismertebb, erdőmérnök szakjára felvettek átlagpontszáma meghaladta a 390 pontot,
  • a kommunikáció- és médiatudomány alapszakra állami támogatott képzésre nappalis hallgatónak jelentkezők átlagpontszáma pedig 410 pont felett,
  • a közgazdaság tudományi karon pedig a nappali alapszakra jelentkezők átlagpontszám szintén 410 pont felett volt minden szakon.

A bejutási ponthatárokról néhány adat. A Benedek Elek Pedagógiai Karon 280–300–380 sávban mozgott szakoktól függően a ponthatár. Az Erdőmérnöki Karon 280–300 felett lehetett bejutni az alap- és 340 felett az osztatlan képzésekre. A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon 280–300–350 volt a ponthatár, függően attól, hogy mérnök, informatikai vagy művészeti alapszakokról van szó. A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon az állami támogatott alapszakokra 380 pont felett volt esély bekerülni.

Az egyetem – mint alapítványi egyetem – a jövőképét a minőségi célok mellett mennyiség mutatókban is megfogalmazta. Ezen mennyiségi célok egyike: a képzési területekre bontott hallgatói létszámtervek. Az idei általános felvételi eljárás során felvettek száma ezen létszámtervek maradéktalan megvalósulását jelzik.

A Soproni Egyetem büszkén köszönti új diákjait! Augusztus utolsó hetében az idősebb hallgatók karonként gólyahéttel és a régi hagyományok szerint balekhéttel várják az elsőéveseket. A beiratkozás és az első tanórák után pedig az ősz legnagyobb buliját tartják a Soproni Egyetem campusán. Szeptember 14–15-én hazánk legismertebb könnyűzenei előadói érkeznek a második Soproni Egyetemi Napokra, melyre nemcsak a diákokat, hanem minden érdeklődőt vár a Soproni Egyetem!


Tetszett a cikk?