Lécgyártás a nyílászárókhoz

I. Üvegbeszegező léc
Az üvegbeszegező léc anyagát az ablak egyéb alkatrészeiből nyerik – már csak az a kérdés, hogy honnan és hogyan?
Az egyik eshetőség, hogy a lécet az ablakgyártó gépen (vagy kisüzemekben a marógépen több menetben) az üvegfalc helyéről veszik ki. Ilyenkor a lécet oldalról profilozzák, majd – általában felülről – egy fűrésszel kiszúrják. A másik lehetőség, hogy a lécet a begyalulás során a szárnyalkatrészek külső, illetve a tokalkatrészek belső (kivéve a tokalsót) profiljából nyerik. Ezt a megoldást általában többfejes gyalugépek használata esetén alkalmazzák, és a lécet vagy készre profi lozva, vagy nyersen veszik ki. A megoldás hátránya, hogy a léc struktúrája nem egyezik meg a mellette lévő szárny alkatrészével, és ez – főként a rossz minőségű alapanyagok és lazúrozás esetén – esztétikai problémát jelenthet.
A gyalulás során kivett lécnek azonban számos előnye is van:
1. Egy általános nyolc alkatrészt tartalmazó ablak esetében a lécek száma 7, szemben a 4 darab üvegfalcból kivett léccel.
2. A szárny- és a tokalkatrészek profi lozása során kevesebb faanyagot kell elforgácsolni, ezáltal javulnak a porelszívási mutatók, csökken a forgácsbehúzások okozta felületi sérülések esélye, a profi lozáshoz kisebb motorteljesítmény is elegendő, és főként nő a szerszámok élettartama.
3. Az üvegfalcból kivett léc esetén – hacsak nem akarunk eltekinteni a sarokkötés egysíkúságát egy esetleges vetemedés során is biztosító sorolónút vagy sorolófalc kialakításától – elkerülhetetlen, hogy az üveglécünkben benne legyen a 3 rétegű tömbösített alapanyag ragasztófugája. (Esztétikai probléma főként lazúros festés, ill. fehérre fedőzött felületkezelés esetén, ahol a ragasztó pár év múlva sárga elszíneződést okoz.) Ezzel szemben a begyalulás során kivett üvegléc esetében legfeljebb a szilikonozó aljba eshet a ragasztási fuga.
4. Az előző ábrán az is jól látható, hogy a fűrész vágásrése miatt, az üvegfalcból kivett léc esetében kb. 3 mm faanyagveszteséggel is számolni kell.
5. Az üvegfalcból kivett léc legnagyobb hátránya azonban kétségtelenül a fűrészelt felületű üvegfalcból ered. Ez nem is annyira esztétikai probléma, hisz a falc felülete takarva van, sokkal inkább szerkezeti,hiszen a fűrészeléssel elérhető – főként a fűrészlap kilengéséből fakadó – pontossági problémák a keret összeépítése során nyitott sarokkötéseket eredményezhetnek. Ezek a fűrészelési pontatlanságból fakadó 0,1–0,3 mm-es rések komoly veszélyt jelentenek a vízzel szembeni ellenálló képességre, mert pont a legkritikusabb bütüfelületek maradnak nyitva. A profilozással (marással) kialakított üvegfalc viszont ellenőrizhető pontosságú és merőlegességű.

II. Ráfalcolt üvegbeszegező léc
Ha már az üvegléceknél tartunk, említést kell tennünk az úgynevezett ráfalcolt üveglécről, mely a hagyományos üvegléctől eltérően rátakar a szárnyra, és így eltakarja a léc és a szárny közötti illesztést. Ez nemcsak esztétikai előny, ami abból áll, hogy a gyakran pár év múlva csúnyán szétnyíló rés nem látható, hanem műszaki előnyökkel is jár. A léc és a szárnyalkatrész közötti illesztés ugyanis így jóval zártabb, ami megakadályozza a külső levegő
bejutását a páramentesítő nútokon és furatokon, valamint az üvegfalcon keresztül.
Ez az előny bizony nem elhanyagolható,ha a legújabban tervbe vett energiatakarékossági irányelvekre gondolunk, miszerint 2012-ig a minősítéshez max. 1,2 W/ (m2K)-es hőátbocsátást kell elérni a teljes szerkezetre vonatkozóan. A ráfalcolt üvegléc előnye még, hogy már a felületkezelés előtt kész keretek készíthetők belőlük, így a lécek sarokillesztései
jóval szebbek és zártak. A ráfalcolt üveglécek kialakítása egy további munkalépést igényel.
Ez a készre profi lozott hagyományos léc falcolása, vagy a nyersen kivett léc többfejes gyalu és profi lozógépen történő készre profi lozása. Az utóbbinál az eltérő mélységű lécek gyártása könnyedén megoldható.A nyersen kivett léc további előnye, hogy nemcsak (ráfalcolt) üvegléc készíthető belőle, hanem szükség esetén fixesítőléc vagy akár (bizonyos esetekben) ragasztott osztók vagy takarólécek is.

III. Fixesítőléc
Újra és újra visszatérő probléma, miszerint mi a teendő mondjuk egy tokosztóval tagolt szerkezetnél, ahol felül egy fi x üvegezés, alul pedig egy nyíló szárny van. CNC-felsőmaróval ugyan lehetséges úgy beereszteni a tokosztót, hogy az megossza az álló alkatrész profi lját, de ez a lehetőség csak keveseknek adatik meg, így általában szélesítő alkatrészeket (betétcsap) alkalmaznak, ami a bevilágítóméret futását is biztosítja, vagy fixesítőlécet, mellyel a tokbelső üvegezhetővé válik.

IV. Ütközőléc
A középen felnyíló ablakok jellegzetes alkatrésze a szakzsargonban csak slaglécként emlegetett léc, mely csak külön munkafolyamattal készíthető el, de egy kis csalással meg is spórolható, amint azt az alábbi ábra mutatja.


V. Ragasztott osztók
A ragasztott osztók legegyszerűbb kialakítása, azaz egyszerű tompa illesztése egy ferde felület mentén, úgy lehetséges, ha az egyik irányban vékonyabb léceket készítünk, mint a rá merőleges irányban. Ha ez nem elfogadható, a lekerekítés miatt kontraprofi lt vagy gérillesztésű átlapolást kell készíteni.


VI. Takarólécek és további lécek
Hazánkban csak ritkán alkalmazott lécek az ablak és a vakolat találkozását takaró lécek, vagy akár az egész ablakfülkét kibélelő bélések és borítások. Ugyanilyen ritkaságszámba megy a redőnylécek készítése is. (Lásd az ábrát a fixesítőléceknél!) A fentiek alapján látható, milyen sokfajta léc legyártására lehet szükség egy-egy nyílászáró elkészítéséhez. Persze nem mindegy, hogy ezeket milyen termelékenységgel és milyen minőségben lehet elkészíteni.

VII. Üveglécgyártás

Hagyományos módon, egyengető és vastagsági gyalugépekkel, valamint marógépekkel egy-egy ilyen profi lléc elkészítése sok munkaműveletet és időt igényel. A korszerű gyártástechnológia alapgépe a többfejes gyalu- és profi lozógép. Sokféle termék készítésénél növelheti a rugalmasságot, ha ez a gép pl. a Weinig Power-
Lock szerszámbefogó rendszerével, vagy automatikus pozícionálással stb. van felszerelve. Az üvegléc kivételéhez a gyalu- és profi lozógépen szükség van néhánymódosításra, ill. kiegészítőre. Az üvegléc kivétele történhet nyersen (egy második menetben történő profilozással), vagy készre profilozva. Ehhez a többfejes gyalu- és profi lozógép jobb oldali és felső tengelyére egy kombinált szerszám kerül. A nyersen kiválasztott üvegbeszorító léc esetén a kombinált szerszámok a következők szerint vannak összeállítva: a jobb oldali tengelyen alulról felfelé nézve egy élegyengető gyalufej, egy körfűrész, majd ismét egy gyalutárcsa helyezkedikel. A körfűrész feletti gyaluszerszám átmérője 4 mm-rel kisebb, mint az alsó gyalufej átmérője, annak érdekében, hogy minél nagyobb keresztmetszetű lécet kapjunk, továbbá biztonsági okból a négyszögletesen kiválasztott léc egy határoló gyalulást kapjon, az esetleges gépbeni elakadások elkerülésére. A felső tengelyen a megvezetéstől kifelé haladva egy keskeny gyalutárcsa, egy körfűrész és egy széles gyalufej helyezkedik el. A megvezetésoldali gyalutárcsa a körfűrész túloldalán elhelyezett gyalufejhez képest ismét egy 4 mm-rel kisebb átmérőjű szerszám.
Ennek oka ugyanaz, mint a jobb oldali tengelyen alkalmazott esetben. A léc kiválasztásához szükséges továbbá
egy hasítóék, mely a felső tengely utáni kivezetőpapucsba van beépítve, és egyúttal az előírások szerinti  isszacsapódást gátló körmöt is tartalmazza. A léc kiválasztásához a jobb oldali tengely le van süllyesztve az asztalba, a felső tengely pedig a hasítóékkel együtt elő van állítva a megvezetéshez képest. Ha olyan az alkatrész, amiből nem lehet lécet kivenni, akkor tengelyirányú állítással a kombinált szerszámban elhelyezkedő körfűrészt el kell távolítani a munkaterületről, azaz a jobb oldali tengelyt fel kell emelni úgy, hogy a körfűrész a faanyag felett dolgozzon, ill. a felső tengelyen lévő körfűrészt a hasítóékkel együtt a megvezetés mögé kell állítani, hogy az a megvezetés mögött dolgozzon. A négyszög keresztmetszettel kiválasztott lécet az ismételt áteresztés során természetesen megfelelő oldalával kell a gépbe tolni, hogy az évgyűrűk állása megfelelő legyen a késztermékben. Ezért gyakorta használt egy jelölőnút vagy letörés elhelyezése a nyers léc egyik sarkán annak érdekében, hogy az ismételt áteresztés során a gépkezelőt tehermentesítsük a léc alapos megfi gyelésétől és egyúttal elkerüljük a hibásan profi lozott lécek gyártását.
Amennyiben nem nyers lécet, hanem két oldalról készre profi lozott üvegbeszorító lécet választunk ki a többfejes gépen, úgy a szerszámok elhelyezkedése és kezelése az előzőekkel megegyezik, csak a szűkebb gyalutárcsák helyett profilozó szerszámok vannak felszerelve a kombinált szerszámban. A kézi állítású gépek esetében az átállítási munkafolyamat mindig a gép teljes megállításával történhet, ahol is a tengelyeket tengelyirányban át kell hajtani, és a hasítóéket csavarok oldásával új pozícióba kell tolni és rögzíteni. Ilyen gépek esetében a faanyagot célszerűen előre össze kell gyűjteni és típusonként szét kell válogatni ahhoz, hogy a munkavégzés folyamatos legyen, és az átállítások gyakoriságát csökkentsük. Ez persze azt is jelenti, hogy keretenként történő gyártást nem lehet megvalósítani. Az ablak összes alkatrészéhez először le kell gyalulni az összes olyan élfaanyagot, amiből kivesszük a lécet, majd az átállást követően – a pontos profi lozott méret nyeréséhez – legalább az első olyan munkadarabot is le kell gyalulni, amelyikből nem tudjuk a lécet kivenni. Kényelmesebb és a fentiekből következően sokkal hatékonyabb is, ha az átállítások nem kézzel, hanem automatikusan – egy gomb megnyomására – történnek. Ehhez a profi lozógépet nem kell leállítani és a faanyagokat valóban keretenként
lehet a gépbe adagolni, így a keretenként történő gyártás megvalósítható. Az ablak élfa megfelelő minőségű
méretre gyalulásához és az üvegbeszorító léc kivágásához a következő tengelyelrendezésű többfejes gépre van szükség: alul-jobb-bal-felül-alul. Ahhoz, hogy a színfelületek mindkét oldalon azonosan magas minőségűek legyenek, javasolt a gyalugépet a felső oldalon is két vízszintes tengellyel megválasztani. Az első alsó és első felső tengelyeken spirálkéses előgyaluló szerszámot, a második alsó és második felső tengelyeken pedig egyenes
késes gyalufejeket szükséges alkalmazni a tökéletes eredmény érdekében. A nyers lécből visszaprofi lozott üvegbeszorító léc és minden további léc gyártásához elsősorban a jobb és bal oldali tengelyeken kell szerszámot cserélni. Ez a szerszámcsere a Weinig PowerLock technikájának köszönhetően pillanatok alatt elvégezhető.
A profi lszerszámok tulajdonképpen szerszámok kombinációi, és azok tengelyirányú átállításával az egymás felett elhelyezett többféle profi lkialakítás beállítható és rövid átállási idővel bármely profi l legyártható. A munkafolyamatok szervezésével kevés szerszámcserével az összes szükséges léc a legmagasabb minőségben reprodukálható. Az ablakprofi lok színfelületeinek és a profi llécek felületi minőségével szemben támasztott mind magasabb elvárások elérésében tud szerepet kapni a Weinig gépgyár tapasztalata, a Weinig PowerLock
szerszámbefogás és annak kúpos befogórendszeréből adódó pontossága, a 8000-es vagy 10 000-es percenkénti fordulatszám. Magyarországon több helyen alkalmazzák már ezt a technikát, több Unimat,
Variomat és Powermat típusú gép van felszerelve az előzőekben összefoglalt műszaki tartalommal, különböző minőségi, mennyiségi elvárásoknak megfelelően.

Alpár Dénes


Tetszett a cikk?