Egyetemi hírek – 2023. szeptember

Egyetemi hírek – 2023. szeptember

 

Kinevezéseket adtak át a Soproni Egyetem központi tanévnyitóján

Prof. Dr. Fábián Attila a Soproni Egyetem rektora 2023. augusztus 15. napjától megbízta Dr. habil. Csiha Csilla egyetemi docenst a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar külügyi és kutatási dékánhelyettesi feladatainak ellátásával, valamint Dr. habil. Horváth Péter György egyetemi docenst a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar oktatási dékánhelyettesi feladatainak ellátásával.

A kinevezéseket és a dékánhelyettesi láncokat a központi egyetemi tanévnyitó ünnepségen adta át a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar dékánja, Prof. Dr. Magoss Endre.

A 2023/24. tanévre kiírt nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázatot benyújtott hallgatók kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett egyéb szakmai, közéleti szerepvállalásukkal is kitűntek. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő hallgatóknak az igazoló oklevelet Dr. Hankó Balázs államtitkár, Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora és Dr. Csányi Sándor, a Soproni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke adta át.

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karról Szendi Dorina építőművész, Szőke Fanni építész és Sajdik Tamás faipari mérnöki szakos hallgatók részesültek az ösztöndíjban.

 

Tanévnyitó a Soproni Egyetemen

Az egyetem Központi Tanévnyitó Nyilvános Egyetemi Szenátusi Tanácsülésén prof. dr. Fábián Attila, az egyetem rektora, valamint dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért és Felsőoktatásért felelős államtitkára köszöntötte a résztvevőket.

Az ünnepségen a Soproni Egyetem Szenátusa – az Erdőmérnöki Kar Dékánjának javaslatára és a Soproni Egyetem Rektorának előterjesztésére – Soproni Egyetem Díszpolgára kitüntetést adományozott Zambó János Péternek, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkárának.

A rendezvényen részt vett dr. Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is, aki a befogadó város nevében köszöntötte az esküt tett hallgatókat.

A tanévnyitón Selmecbányát is köszöntötték énekkel a jelenlévők, hiszen Soproni Egyetemért Emlékérmet kapott az intézmény ősi alma materének otthont adó város. A XVIII. század második felében megalakult az Erdészeti Intézet, majd 1840-ben a Bányászati és Erdészeti Akadémia, majd a Bányászati és Erdészeti Egyetem. 1919-ben az iskola Sopronba költözött. Így valójában a Soproni Egyetem a híres Bányászati Akadémia utódja, szellemi hagyományainak hordozója – idézte fel az ünnepségen Nadežda Babiaková, Selmecbánya polgármestere.

 

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Tiszteletdiploma-átadó ünnepsége

A Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar nyilvános tanácsülésének tiszteletdiploma-átadó ünnepségét 2023. szeptember 7-én tartotta a kar a Ligneum Látogatóközpontban.

A kar életében második alkalommal került sor gyémántdiplomák átadására, illetve tizenkettedik alkalommal adtak át aranydiplomákat. A gyémánt- és aranydiploma átvételére érkezett faipari mérnököket és családtagjaikat először prof. dr. Alpár Tibor rektorhelyettes úr köszöntötte ünnepi beszédével. Ezután pedig a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar dékánja, prof. dr. Magoss Endre tartotta meg ünnepi beszédét.

Gyémántoklevélben részesültek:

 • Frank László
 • Grész Enikő, Simon Lászlóné
 • Jakócs Márta, Patakiné Jakócs Márta
 • Kovács István Gábor
 • Magyar Ákos
 • Maráz Kálmán
 • Posch Paula, Dr. Molnárné Posch Paula
 • Somfalvi György dr.
 • Ullmann Tamás
 • Zsombolyai Zoltán Péter

Aranyoklevélben részesültek:

 • Antal József
 • Bódy Tibor dr.
 • Bonyhádi Julianna
 • Faragó Mihály
 • Frank Ágnes
 • Gönczi Éva, Dévényi Kálmánné
 • Hergovits Éva, Joó Endréné
 • Joó Endre
 • Kálmán Zsuzsanna, Moldvay Attiláné
 • László Ferenc
 • Moldvay Attila
 • Nagy Árpád
 • Nagy Éva Mária, Dr. Nyerges Gyuláné
 • Rábai Gabriella, Kis Péterné
 • Rozmán József
 • Szlávik Ferenc
 • Varsits Lajos
 • Vinkovits Katalin

Aranydiplomában részesültek, de személyesen nem tudták átvenni oklevelüket:

 • Fekete Béla
 • Székelyné dr. Kirkovits Mária Magdolna

A gyémántdiplomások nevében Frank László gyémántdiplomás faipari mérnök szólt a megjelentekhez, majd az aranydiplomások nevében dr. Bódy Tibor egykori Valéta-elnök felkérte Faragó Mihály, aranydiplomás faipari mérnököt a köszöntő elmondására.

 

Nemzetközi Számelméleti Konferencia a Soproni Egyetemen

Neves matematikai konferenciasorozat indult a Soproni Egyetemen. A 25. Közép Európai Számelmélet Konferenciának otthont adó rendezvényre tizennégy országából (köztük a tengerentúlról) érkeztek tudósok, hogy megvitassák a téma aktuális kutatási eredményeit.

A számelmélet a matematikának egy érdekes ága. Kevés alkalmazási terület van, de az utóbbi időszakban sikerült egy olyan módszert kifejleszteni, ami a legbiztosabb titkosítási eljárásoknak az alapja például a számítógép kommunikációban, protokollban vagy a banki folyamatokban. Ennek köszönhetően a számelmélet újból visszanyerte presztízsét a matematikán belül – mondta dr. Szalay László egyetemi tanár, a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar oktatója és a helyi szervezőbizottság elnöke. Hozzátette, hogy az egyetem nagy súlyt helyez arra, hogy nemzetközi szinten is megjelenjen és erre az egyik legjobb lehetőség a konferenciák szervezése.

A rendezvényre, amelyet a Soproni Egyetem képviseletében prof. dr. Lakatos Ferenc Kutatási és Külügyi rektorhelyettes nyitott meg, 14 ország közel hatvan résztvevője érkezett. A többség Európából jött, de Amerikából, Kanadából, Dél-Afrikából, Algériából, Törökországból és Japánból is érkeztek vendégek. A rendezvény fontos célja, hogy az idősebb, tapasztalt professzorok elhozzák azokat a tanítványaikat, akik PhD tanulmányokat folytatnak vagy a közelmúltban szerezték meg ezen fokozatukat, ily módon a fiatal kutatók is bekapcsolódhatnak a tudományos vérkeringésbe.

 

A Derula Kft. látogatása a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon

Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora fogadta a Derula Kft. ügyvezetőjét, Szabó Noémit és a cég ügyvezető tulajdonosát Dr. Enrico Bonzano urat, akik Dr. Borovics Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) intézetigazgató úr meghívására látogattak a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karra, ahol a jövőbeni együttműködésről tárgyaltak.

Prof. Dr. Magoss Endre dékán köszöntő beszédét követően Dr. Borovics Attila bemutatta a magyarországi nyárfaültetvények helyzetét, Prof. Dr. Németh Róbert, Prof. Dr. Alpár Tibor, Prof. Dr. Bejó László és Dr. Csiha Csilla pedig bemutatták a kar kutatási és oktatási potenciálját.

A látogatás a szakmai együttműködés részleteinek megbeszélésével zárult.


Tetszett a cikk?