Az egységes rezsióradíjakért


„Szakmánkban az elmúlt években felerősödött az (ár)verseny. Ez a válság érezhe tőbbé válásával exponenciális emelkedést mutat. Mivel Magyarországon, így szakmánkban is a marketing szinte „ismeretlen" vagy kezdetleges, így a szűkülő piac által kiváltott első és legrosszabb zsigeri reakció az árcsökkentés...Mivel válság volt, van, lesz?, mindenre elszánt, létért küzdő asztalosból sincs - sajnos - hiány, szinte mindnyájan szembesülhetünk a mienknél olcsóbb ajánlatokkal, maradék piacért folyó kíméletlen, néha öldöklő árversennyel" - vázolja fel a kialakult konfliktushelyzetet a cikk bevezetője.
Mivel az egymás, sőt a megtérüléshez illetve a tisztességes minőséghez szükséges árak alá ígérő vállalkozók az egész szakma presztízsét és megélhetését is veszélyeztetik, a szerző egy szakmai közmegegyezésben látja a megoldást: határozzunk meg közösen egy átlagos vagy minimális rezsióradíjat, amihez minden tisztességes asztalos tartja magát.

A szavazás eredményei
Ennek a bizonyos irányadó rezsióradíjnak a meghatározásához szavazást indítottunk a www.faipar.hu weboldalon, ahol a május 7. és augusztus 14. közötti időszakban 254-en nyilatkoztak is a témában. A 254 szavazat már biztosít egy figyelembe vehető reprezentativitást, annál is inkább, mert a szavazati arányok egy ideje már nem változtak jelentősen. Az alábbi táblázatban és grafikonon láthatók a részletes eredmények, a kategóriákra leadott szavazatok száma, és százalékos megoszlásuk.
Ha közelebbről megnézzük a leadott szavazatokat, sajnos igazolódni látszik, hogy az eredeti problémafelvetés nemcsak néhány véletlen eseten alapult, hiszen a szavazók közel 10%-a 1000 Ft alatti (!!) rezsióradíjjal kalkulál általában. A válaszadók túlnyomó többsége, mintegy 70%-a 1000 és 3000 Ft közé teszi azt a munkaórákra
vetített összeget, aminek fedezetet kell nyújtania az üzemi költségekre, munkabérköltségre és a nyereségre is.
Az eredményekből felrajzolható görbe nem normális eloszlású - ugyanis az 5000 Ft feletti kategóriára szavazók száma ismét emelkedést mutat -, ami azt jelzi, hogy a válaszadók között különféle árszínvonalú vállalkozások is találhatók, az átlagnál magasabb igényességű, drága berendezésekkel vagy sok egyedi kézi munkával dolgozó műhelyek minőségi munkájuknak megkérik az árát, és ezt meg is fizeti az erre igényes megrendelő.
Vagyis a vállalkozások összehasonlításához érdemes lehet őket különféle kategóriákba sorolni.
Ha végül is egy átlagot szeretnénk kalkulálni az eredményekből (a szavazatok számát a sávközéppel szorozva, és az 5000 Ft feletti kategóriában 5500 Ft-tal számolva), ez 2268 Ft-ra jön ki.

Szóljon hozzá
Hogy ez sok vagy kevés, illetve mire elég, mire nem, ezt leginkább az érintettek tudj ák megítélni, ezért a téma folytatásaként arra kérjük önöket, asztalosvállalkozókat, szóljanak hozzá a kirajzolódott eredményekhez, mondják el a véleményüket, osszák meg javaslataikat egymással, a szakma szereplőivel.

Összehasonlításként: az építőipar jogszabályban határozza meg az árajánlatokban minimálisan alkalmazható rezsióradíj mértékét, ami a 2009. évre 1900 Ft-ban lett meghatározva.


G. K.


Tetszett a cikk?