Pályázati lehetőség gép- és eszközbeszerzésére, építésre, felújításra

A vissza nem térítendő támogatásból a fejlesztési költségek 60%-a finanszírozható, a maximálisan igényelhető összeg 200 000 eurónak megfelelő, mintegy 54 millió Ft.

Támogatás igénybevételére jogosult azon működő vagy induló mikrovállalkozás, valamint az a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és tevékenységét – ha főállású alkalmazottat nem foglalkoztat - főállásban ekként végzi.

A támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségeihez lehet benyújtani, a hivatal honlapján megtalálható (4. melléklet) a kedvezményezett területek hosszú listája is - egyaránt vannak benne kisebb és nagyobb települések, köztük megyeszékhelyek is, tehát sokaknak lehet esélye.
(http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200911/148_2009_fvm_mellekletek.pdf)

További információk elérhetők a www.mvh.gov.hu honlapról.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1722009

(Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, melynek összes foglalkoztatotti-létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg)

A pályázatok összeállításában segítséget nyújtanak az Anest Zrt. munkatársai, illetve  további információval szolgálnak a 27/345-292-es telefonszámon.


Tetszett a cikk?