Nyílvános pályázat | felszámolt cég telephelyére és eszközeire


1. A Sárvári Földhivatal által 02/8. hrsz. alatt nyilvántartott kivett telephely megnevezésű, 1 ha 3000 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú, természetben Ikervár külterületén található ingatlan, valamint az Ingatlanon lévő felépítmények. Az ingatlan fűrésztelepként üzemelt.


2. A fűrésztelepen lévő faipari gépek és berendezések:

  • MARQCOL DKGPE 1300 típusú rönkhasító szalagfűrészgép: tájékoztató ár 4.480.000 Ft
  • VEB STANDARD szélező körfűrészgép: tájékoztató ár 240.000 Ft
  • Ingafűrészgép: tájékoztató ár 80.000 Ft
  • Porelszívó rendszer: tájékoztató ár 150.000 Ft
  • Rángatókaros kb. 25 m sínhosszúságú kocsiadagolós fűrészgép: tájékoztató ár 10.000 Ft
  • MOLOTOV típusú homlokvillás targonca: tájékoztató ár 40.000 Ft
     

Az adós tulajdonát képező ingatlan, gépek és berendezések együttes irányára 22.400.000 Ft, amelyből az ingatlanra eső rész 17.400.000 Ft, amelyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel, a gépekre és berendezésekre eső rész 5.000.000 Ft, amelyet 25% ÁFA-fizetési kötelezettség terhel (az ÁFA-t az ÁFA-törvény 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni). A bánatpénz 2.240.000 Ft.

Az ingatlanra, a gépekre és a berendezésekre csak együttesen lehet vételi ajánlatot tenni.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért, gépekért és a berendezésekért kellékszavatosságot nem vállalunk.

A pályázat érvényességének feltétele az előírt bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidő előtt 24 órával jóváírták.
A felszámolás az 2001. szeptember 1-je utáni kezdő időpontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított 1991 .évi XLIX. törvény (csődtörvény) előírásai szerint folyik.

A pályázati eljárás eredményeként kialakuló vételárat egy összegben, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csődtörvény kizárja.

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvű példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „IKERVÁR-FA Kft. f.a. – pályázat"jeligével feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítő útján – 2010. augusztus 10-én 10:00 és 11:00 óra között a felszámoló székhelyén (1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26. II. em.) nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2010. augusztus 11-én 11 óra 00 perckor, közjegyző jelenlétében bontjuk fel.

A pályázati eljárás és ajánlatok érvényességének részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely a megvásárlásra felkínált vagyontárgyak részletes bemutatását és azok megtekinthetőségének a feltételeit is tartalmazza. A feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon 9-12, pénteken 11 óráig megtekinthető, illetve megvásárolható. Az ajánlat érvényességi feltétele az előírt bánatpénz előzetes, igazolt megfizetése és 75 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, de a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között, közjegyző jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani. A felszámoló 2010. augusztus 17-én 11 óra 00 perckor, a felszámoló székhelyén eredményhirdetést tart, amelyre az elővásárlási jogosultakat ezúton hívja meg.

Felhívjuk a csődtörvény 49/C. §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult végleges vételár ismeretében, a pályázókra előírtakkal azonos feltételekkel, az eredményhirdetést követő 15 napon belül a felszámolóhoz eljuttatott írásos nyilatkozattal tehetik meg. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona vezérigazgató-helyettes Budapesten a 321-4210-es telefonszámon, illetve a 321-4211 -es telefaxszámon készséggel áll rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Az időpont egyeztetést a tervezett időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően kell kezdeményezni.


Tetszett a cikk?