Ágazatunk első féléve

Cikkünkben – a szoros kötődések miatt – először áttekintjük a nemzetközi helyzetet és tendenciákat a gazdaság egészére majd ágazatunkra vonatkozóan, ezután pedig áttérünk a hazai helyzet, falfeldolgozás és bútoripar vizsgálatára. Ezen belül a szakágazati eredményeket a részletező grafikonokon mutatjuk be.

A nagyvilág

Az EU-27 gazdasági teljesítménye 2010 II. negyedévében 1,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ilyen mértékű bővülés az elmúlt két évben nem volt. A növekedés motorja Németország, teljesítménye 3,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A német növekedés alapja a Kínába irányuló export jelentős bővülése volt.
Számottevő (2%-nál magasabb) teljesítménybővülést mértek Észtországban (3,5%), Finnországban (3,1%), Lengyelországban (3,8%), Svédországban (3,6%) és Szlovákiában (5%). A többi adatot szolgáltató tagállamban átlag körüli volt a növekedés mértéke. Kivételt képez Görögország, ahol folytatódik a gazdaság teljesítményének csökkenése.
Az USA GDP-je 2010 II. negyedévében 3,2%-kal bővült, az egy évvel korábbihoz képest. A háztartások fogyasztási kiadásai 1,6%-kal, a bruttó belföldi beruházások 23,9%-kal növekedtek.
2010 második negyedévében az EU- 27 ipari termelése az előzetes adatok szerint 8,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Görögország kivételével valamennyi tagállamban növekedett az ipari termelés.
A 2008 második felében kirobbant pénzügyi és gazdasági válság rányomta bélyegét az EU fafeldolgozó-, cellulóz-, papír-, karton- és bútoriparára is. Már a 2004–07 közötti időszakban is meglehetősen ingadozó volt a három ágazat teljesítménye, 2008–09-ben a válság hatására termelésük jelentősen visszaesett. 2009-ben a teljesítménycsökkenés az EU-15-ök esetében kismértékben meghaladta a régi tagországokét, tendenciájában azonban nincs eltérés.
2010 I. negyedévében mind az EU27-ek, mind az EU15-ök fafeldolgozó-iparában megállt a korábbi időszak termeléscsökkenése, a második negyedévben megindul a termelés bővülése (EU-27: +6,1%, EU-15: +5,1%) az előző évi igen alacsony bázishoz képest.
Az európai bútorgyártás még gödörben van, az első negyedévben termelése még csökkent, a másodikban lényegében stagnált az előző évi igen alacsony bázishoz képest.

Hazai folyamatok

A kiigazítatlan adatok alapján a hazai gazdasági teljesítmény ötödik negyedéve tartó csökkenése 2010 első negyedévében megállt, 0,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A második negyedévben folytatódott a lassú növekedés, 2009. II. negyedévéhez képest 1% volt a bővülés mértéke. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a hazai gazdaság teljesítménye stagnált az előző negyedévhez képest. A második negyedévi növekedés elsősorban az ipari termelés és a külkereskedelmi egyenleg növekedésének eredménye.
2009-ben a hazai ipar teljesítményét alapvetően a gazdasági válság miatti piacvesztés határozta meg. 2010 első félévében a külpiaci lehetőségek javulása és a múlt évi alacsony bázis az ipari termelés volumenének 9%-os növekedését eredményezte. Az ipar teljesítménye az első negyedévben 5%-kal, a másodikban 13%-kal nőtt. A termelésnövekedés mögött az exportra termelő ágazatok teljesítménynövekedése áll.
A termelés és értékesítés 2008. év végi nagyarányú visszaesése után az ipari teljesítmény 2009 folyamán inkább a 2005. évi szint alatt alakult. A fix bázison számított termelési és az exportadatok azonban már a visszaesés enyhülését jelzik, 2010 első hat hónapjában a szezonálisan és munkanappal korrigált adatok mind a termelés, mind az ipari export esetében növekedést mutatnak, míg a belföldi értékesítés továbbra is elmarad a 2005. évi szinttől.
A feldolgozóipar termelése az év első hat hónapjában 10,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Júniusban 16,9%-kal emelkedett a feldolgozóipar teljesítménye.

Fafeldolgozás

A hazai fafeldolgozó-ipar 2004–07 között lényegében követi a nemzetközi tendenciákat, 2008-ban azzal ellentétes irányba fordul, így a visszaesés 2009-ben sokkal erőteljesebb. Ez év első negyedévében a munkanaphatással korrigált index ugrásszerű 28,8%-os növekedést mutat. A II. negyedévben ez az ütem lassul (+14,5%), de még mindig jóval az EU átlaga feletti.
A fafeldolgozó-ipar termelése 2010 I. félévében 20,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ebben az igen alacsony bázis is közrejátszott (2009. január–júniusban a termelés 31,5%-kal csökkent). 2010 júniusában 1,5%-kal bővült a termelés az előző év 2%-os csökkenését követően.
A szakágazat hazai értékesítése ez év első hat hónapjában 2,5%-kal, júniusban 23,4%-kal csökkent. Az exportértékesítés 39,2%-kal növekedett 2010 I. félévében, júniusban pedig 44,4%-kal bővült a szakágazat kivitele az egy évvel korábbihoz képest.
A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2010 első félévi termelési értéke 84 731,1millió Ft, belföldi árbevétele 35 277,6 millió Ft, export árbevétele 49 453,5 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 10,6%-os emelkedése mellett az ágazat – kiigazítatlan indexek szerint – 20,7%-os növekedést mutat. Az ez évi termelésbővülés az egy évvel korábbi 31,5%-os csökkenés igen alacsony bázisán jött létre.
A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2009. I. félévi 13,3%-os csökkenést követően, 2010 január–júniusában további 2,5%-kal mérséklődött. A fafeldolgozó-ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2009. I. félévi 38,9%-os visszaesést követően ez év első hat hónapjában 39,2%-kal bővült a kivitel volumene.
2010 júniusában folytatódott a termelés januárban megindult növekedése, üteme hónapról hónapra változó, a januári 13,8%-tól a márciusi 51% és a júniusi 1,5%-ig. A hazai értékesítés 23,4%-kal volt alacsonyabb, mint 2009 júniusában. Az ipar exportja júniusban 44,4%-kal emelkedett, a folyamat már 2009 decemberében megkezdődött, és üteme – kisebb megingásoktól eltekintve – gyorsuló.

Bútorgyártás

Bútorgyártásunk tendenciájában lényegében követi az európai folyamatokat, a fordulatok azonban sokkal élesebbek, a csúcsok magasabbak, a visszaesések mélyebbek. Ennek a tendenciának a folytatását láthatjuk 2010 első és második negyedévében is.
A hazai bútoripar mélyrepülése folytatódik, termelése 20,8%-kal mérséklődött az első félévben, ezen belül júniusban 10,5% volt a volumencsökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés 2010 első hat hónapjában 27,2%- kal, júniusban 27,5%-kal esett vissza. Az export a január–júniusi időszakban 17,5%-kal, ezen belül júniusban 0,1%-kal mérséklődött.
A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2010. I. félévi termelési értéke 58 659,1 millió Ft, belföldi árbevétele 20 883,3 millió Ft, exportárbevétele 37 775,8 millió Ft volt. A bútoripar termelése az első félévben 20,8%-kal esett vissza, az egy évvel korábbi 24,8%-os csökkenést követően. A bútoripar hazai eladásai a 2009. I. félévi 44%-os zuhanással szemben ez év január– júniusában további 27,2%-kal csökkentek. A bútoripari export visszaesésének üteme jelentősen elmaradt a termelés és a belföldi értékesítés visszaesésének ütemétől, mértéke 17,5% volt az egy évvel korábbi 3,1%-ot követően.
2010 júniusában a bútoripar termelése 10,5%-kal, belföldi értékesítése 27,5%- kal, exportértékesítése 0,1%-kal csökkent 2009 júniusához képest.


Forrás: Milei Olga: Gazdaságelemzés, készült az
Erdészeti, Fa-és Bútoripari Ágazati Párbeszédbizottság megbízásából

Kitekintés az osztrák és német faipar teljesítményére

Átlagot meghaladó növekedés a német faiparban
A német fa-és bútoripari vállalatokat tömörítő ernyőszervezet adatai szerint a faiparnak 2009-ben – a határozott visszaesés dacára – jobb eredményeket sikerült produkálnia a feldolgozóipar (–20,1%) átlagos teljesítményénél. Az eladások a német faipar egészében 12,2%-kal estek vissza tavaly. A legalább 50 alkalmazottat foglalkoztató cégek megrendelései 28,7 milliárd eurót értek el 2009-ben, szemben a 2008-as 31,1 milliárd euróval. A bútoripar, amely a legnagyobb szektor a faiparon belül, 11,5%-os visszaesést szenvedett el, így forgalma 15,4 milliárd eurót tett ki. Különösen súlyos csapás érte a jelentősen exportfüggő fa csomagolóeszközök gyártóit, (-25,4%), a faalapú alapanyaggyártókkal együtt (-17,5%). Az átlagosnál kevésbé szenvedték meg a válságot a faszerkezetek (faházak, ablakok, lépcsők és ajtók) gyártói, ahol a visszaesés „csak” 6,8% volt.

Kárpitosbútor-gyártás: enyhe visszaesés

Enyhe megnyugvás jellemzi a német kárpitosbútor-gyártást, derül ki a Német Kárpitosbútor-ipari Szövetség nyilvánosságra hozott közleményéből. Bár a számok ránézésre jelentős visszaesést mutatnak (14,5%), azonban, mint kiderül, ez abból adódik, mert néhány cég tavaly még a vizsgált vállalkozói körbe tartozott, ám idén már más besorolásba esik, így az ő forgalmuk nem szerepel a statisztikában. Az adatokat eszerint korrigálták, miután a belföldi forgalom 7,7%-os, míg a külföldi forgalom 4,7%-os visszaesését állapították meg 2010 első negyedévére. Fenyegetően hat a kárpitosbútor-gyártó iparra a beszállítói árak emelkedése, különösen igaz ez a kárpitosipari habokra és a bőrökre. Ezért ősszel elkerülhetetlen lesz egy mérsékelt áremelést eszközölni az iparágban.

Számadatok a konyhaiparból
A közelmúltban a németországi „Modern Konyha Munkacsoport” sajtótájékoztatóján pontos számadatok hangoztak el az iparág helyzetéről. Ebből kiderül, hogy a német konyhabútorgyártás – beleértve a beépített készülékeket, mosogatókat és egyéb kiegészítőket – az elmúlt évben 8,53 Mrd eurót forgalmazott. Ebből 4,97 Mrd jutott belföldre és 3,56 Mrd export. 2008-hoz képest a gyártó vállalatok forgalma 4,2%-ot csökkent. A beszámoló az idei évre a külföldi piaci fellendülést jelzi, következtetve a március végéig tapasztalt 2,8%-os emelkedésből. Különösen élénk növekedés volt tapasztalható februárban (6,9%) és márciusban 7,7%. Ezzel szemben az ágazat belföldön visszaesést produkált.

Jó helyzetben a német ajtó- és ablakgyártók
Úgy tűnik, a német ablak- és ajtógyártókat kevéssé érintette az általános gazdasági visszaesés a saját piacukon, legalábbis a Forsa Institut által 2009 végén készített reprezentatív felmérés eredményei szerint. A felmérés célja az volt, hogy megállapítsák a német ajtó- és ablakgyártók helyzetét és a gazdasági válság hatásait. A felmérés kimutatta, hogy a gyártók 95%-ának sikerült fenntartani vagy akár növelni az eladásait 2008 őszéhez képest. A kiskereskedők helyzete azonban már nem ennyire jó: a megkérdezettek csupán 14%-a tudta növelni az eladásait, és minden második cégnek csökkent a forgalma, igaz, hogy általában csak 10%-nál kisebb mértékben.
Az iparág bevételei változatlanul stabilak, csupán néhány egyedi esetben történt 30%-ot elérő hanyatlás. A cégek 27%-a jelentette, hogy nem történt változás a megrendelések mennyiségében 2008-hoz képest, míg 50%-uk növekedésről számolt be. Csupán a termelővállalatok egynegyede volt kénytelen visszaesést elkönyvelni, általában 10%-nál kisebb mértékben, a viszonteladók körében itt is nagyobb volt az elégedetlenség. Mindezek következtében nem volt jelentős visszaesés a befektetett tőke mértékében sem (max. 15%), a gyártók körében a befektetések mértéke általában növekedett. A felmérés során kiderült, hogy egyik szegmensnél sem voltak drasztikus visszaesések a raktárkészletekben az előző évhez képest, és ennek következtében az állótőkében sem volt jelentős visszaesés.

Nőttek az ajtóeladások a válság évében Németországban
2009-ben 6,5%-os növekedést ért el a német faipar az ajtók eladásában a GD Holz felmérése szerint. Csak tavaly októberben 12%-os növekedés volt tapasztalható a faanyagú beltéri ajtók értékesítésében. Összességében ez a termékcsoport kb. az eladások 15%-át tette ki a faiparon belül, 1,7 milliárd eurós forgalom mellett. Ennek következtében első alkalommal sikerült előrelépnie a faipar második legfontosabb termékcsoportjává, megelőzve a 14,5%-os részesedésű fűrészáruk ágazatát. Az előretörés magyarázata lehet, hogy a korábbi években megkezdett munkák beltéri kivitelezéseinek befejezésére most került sor.

Visszaesés a beltéri ajtók piacán Ausztriában

Az új ipari statisztikai adatok szerint Ausztriában 3,3%-kal esett vissza a beltéri ajtók iránti kereslet 2009-ben az előző évi 792 000 db ajtóhoz képest. Ennek magyarázata a folyamatosan gyenge teljesítmény mind a felújítások, mind pedig a kereskedelem terén. Mindamellett az eladások ösztönzője az új építési szektor. Az átlagosan 2,5 éves eltolódás eredményeként az új építkezések számának növekedése az előző évekből csak 2009-ben kezdte éreztetni a hatását a beltéri ajtók piacán. Minden termékcsoport megérezte a kereslet csökkenését 2009-ben, de az üveg- (-6,8%) és a szériaajtók (-5,9%) sorában volt a legnagyobb a visszaesés 2008-hoz viszonyítva. Ez a nem-lakóépület szektorban tapasztalható erős visszaeséssel magyarázható, amelyben mindkét típus kiemelkedően képviselteti magát. Az átlagárak enyhe visszaesése mellett (–1,1%) az eladások 4,4%-kal estek vissza az előző évhez képest, 136,2 millió euróra. Az elemzők 2010-re is gyenge piacot jósolnak. A kereslet várhatóan 1,4%-kal esik majd vissza, az új építések terén tapasztalható újbóli megtorpanás miatt. Habár az eladásokra vonatkozó előrejelzések – a felújításoknak köszönhetően – a kereskedelmi szektorban stabilizálódást mutatnak, a magánépítkezések terén jelentős csökkenésre kell számítani.

Negyedével csökkent az osztrák irodabútor-piac
Egy közelmúltbeli piaci elemzés szerint különösen erőteljesen érinti a világgazdasági válság az osztrák irodabútor-gyártókat. A forgalom 2009-ben 24%-ot zsugorodott az előző évhez képest. Az adatok szerint az irodabútorok kereslete a tavalyi évben 19%-ot csökkent, miközben az átlagár ugyancsak csökkent 5,1%-ot. A negatív piaci tendenciát azzal magyarázzák, hogy az irodabútor-beruházásaikat a vállalatok erősen visszafogták, mert a legtöbb esetben ez könnyen eltolható anélkül, hogy bármilyen termeléskiesést okozna.


Forrás: internet, dds, HK


Tetszett a cikk?