Hatékonyság javítása támogatásból

Június 30-tól október 30-ig nyújtható be a kérelem a GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára pályázatára.

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

■ a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és

■ rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és

■ az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

■ Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatott tevékenységek közé tartozik az OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések, nyelvi képzések, szakmai képzések, illetve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérés, valamint a képzést követő elégedettségmérés.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.

A projektekkel kapcsolatos részletes leírás, elvárások, a támogatási kérelem benyújtásának feltételei az alábbi oldalról letölthető Felhívás. pdf-ben olvashatók.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-616-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-szmra

További információért forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06-1/896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30–16 óráig, pénteken 8.30–14 óráig fogadják hívását.

A Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon érdemes nyomon követni.


Kapcsolódó dokumentum:


szechenyi-2020-hatekonysag-javitasa-tamogatasbol-ginop-616-17


Tetszett a cikk?