Klaszterközi együtműködés

Klaszterközi együttműködést kötött a PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter és a FALCO Szombathely Furniture Cluster.

A PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter 2017. június 22-én és 23-án kétnapos Vas megyei rendezvényt szervezett, amelynek első napját a szombathelyi FALCO Zrt.-nél szakmai megbeszéléssel, gyárlátogatással töltötték. A faipart átfogóan érintő, jelentős kérdések kerültek napirendre. A nap csúcspontja a FALCO Szombathely Furniture Cluster és a PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter közötti együttműködési megállapodás aláírása volt. A FALCO Szombathely Furniture Cluster 2016. novemberi megalakítása óta eltelt időszakban, már mint szakmai szervezet is aktív szerepvállalásra törekszik a faipari ágazat megerősítését illetően.

A két szervezet megállapodott abban, hogy tevékenységüket összehangolva igyekeznek erősíteni a faipari szakmai összefogást és értékteremtést, valamint együttműködési szándékukat fejezték ki azzal a céllal, hogy pályázatokban projektekben együttműködnek, tagjaik közötti kapcsolatot erősítik, segítik egymás szakmai tevékenységét.


Schmidt Katalin és Tóth Károly, a két klaszter vezetője

Konkrét együttműködési irányokat határoztak meg a következők szerint: 

  • projektek generálásában, tervezésben, benyújtásban,
  • tehetséggondozás mind közép-, mind felsőfokú végzettségűek körében,
  • tanulmányutak szervezésében,
  • szakmai rendezvények és oktatások szervezésében,
  • céltámogatások szervezésében,
  • Best Practice projektek megismerésében,
  • tapasztalatcsere, pld. innovatív technológiák, piackutatás, kommunikáció területén,
  • versenykiírások pld. design versenyek népszerűsítése, közös versenyek kiírása.

A napot a FALCO Zrt. - mint vendéglátó - részéről Kovács Tamás a FALCO Zrt. Marketing Manager a FALCO Furniture Cluster elnökségi tagja nyitotta meg eredményes munkát kívánva a résztvevőknek.

Ezután Dr. Dinnyés Álmos, a Soproni Egyetem kancellárja vette át a szót, ismertette az NGM által jegyzett Irinyi-tervet, és a GINOP projekteket érintő minisztériumi munkaanyagot. A találkozó határozott célja volt, hogy az iparági szereplők saját tapasztalataik alapján, véleményüket ismertessék az illetékes minisztériumi pályázat kiírókkal, a jövőbeni irányokat illetően.

Az innováció, a magasabb hozzáadott értékű termékek, az ipari diverzifikáció erősítése, az oktatás és ipar harmonizációja, a K+F+I, az Ipar 4.0, a paradigmaváltás és az export kiemelten kerültek szóba.

Számos építő jellegű észrevétel, hozzászólás biztosította, hogy a nap végére egy letisztult, átfogó javaslatcsomag állhatott össze.

Már a kancellár úr előadása során interaktív véleménycsere bontakozott ki, elsősorban az faipari alapanyag ellátás vonatkozásában, amivel mind több cég szembesül.

Dr. Borovics Attila, az ERTI igazgatója ennek kapcsán hívta fel a figyelmet a szabályozók változására, és változtatásának szükségességére. Elmondta, hogy éppen a napokban jelent meg pályázati támogatás ipari faültetvények telepítéséhez. Véleménye szerint is érdemes lenne az akác faipari felhasználását ismét felfuttatni, újra gondolni, az ehhez szükséges piacépítést megkezdeni, tekintve, hogy komoly források állnak rendelkezésre Magyarországon belőle. Érdekességként megemlítette, hogy Dél-Koreából, Algériából több delegáció járt már hazánkban, tanulmányozandó akácosainkat, és az azokhoz kapcsolódó technológiákat.

Dr. Dénes Levente a Soproni Egyetem dékánhelyettesének előadása a K+F+I irányokról, jól illeszkedett a felvetett gondolatokhoz. Az egészséges élettér, energia hatékony épületek, SMART Factory és újrahasznosítás, mind olyan terület, ahol kitörési pontokat találhatnak a hazai vállalkozások. Dr. Németh László, Fadoktor Kft. ügyvezetője is az alapanyagok országhatárokon belül tartását, hatékonyabb felhasználását hangsúlyozta, kiemelve, hogy amennyiben ez megvalósul, akkor a megfelelő szakemberek biztosítása, és sikeres termékkör kialakítása az, ami újabb kihívások elé állítja a cégeket.

Kovács Tamás említette ezzel kapcsolatban, hogy a FALCO Zrt-nél az újrahasznosítás kulcskérdés, erre vonatkozóan folyamatos az innovációs nyomás. Jelenleg 20% az újrahasznosított anyagok aránya a termelésben, célkitűzésük az 50%!

Pagonyé Mezősi Marietta, a Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, faipari mérnök-tanára a kapacitások egyenlőtlenségére hívta fel a figyelmet, egyúttal pozitív példákat is említett. Az elsődleges faipari vállalatok közül kiemelte a rönöki fűrészüzemet, mely modernizációval sikeresen kerülte el a bezárást. Képzési oldalról felmerülő észrevételekkel egyetértve javasolta, hogy az Irinyi-terv már a technikusi képzéstől törekedjen a megfelelő szakembergárda biztosításának támogatására, mivel ez jelenleg nem elégséges.

Sárvári Andor, a Falco-Sopron Kft. ügyvezető igazgatója a képzések során a projektszemlélet erősítését javasolta, valamint az MSC hangsúlyosabb megkülönböztetését, a mögöttes tudásban is. A témánál maradva Schmidt Katalin a PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter elnöke, a Lignomat Kft. ügyvezetője a business school modellt hozta fel követendő példaként, melyet Harkay Péter, a NYPAN Kft. részéről is remek felvetésnek tartott.

A gyártókapacitásokat érintve a gyártás és értékesítés hazai- és külföldi tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal Tóth Károly, a FALCO Zrt. belkereskedelmi igazgatója, a FALCO Furniture Cluster elnöke, hangsúlyozva az export erősítésének szükségességét. Ez utóbbira erősítettek rá a későbbi hozzászólók is, mint Rétfalvi Gábor, a Garzon Bútor Zrt. ügyvezetője és Angyalosi Sándor, a Kanizsa Kárpit Kft. ügyvezetője, akik saját tapasztalataikból hoztak fel példákat, hogy a nyugat-európiai piacok mellett meg lehet jelenni az arab, vagy éppen tengerentúli és távol-keleti piacokon is.

Az általuk megfogalmazottak is jól illeszkedtek a közös javaslat alappilléreihez, különös tekintettel a magas hozzáadott értékű termékekkel történő piaci megjelenésre. A pályázati rendszer ezen igényekhez igazodó harmonizációja is szükséges a felszólalók szerint.

A nap vége felé közeledve a beszélgetések súlya a potenciális piacok alaposabb vizsgálatára, a lehetséges termékek körének meghatározására terelődött.

Pakainé dr. Kováts Judit, a Soproni Egyetem egyetemi docense felvetette, hogy a támogatási rendszerben érdemes lenne visszahozni a korábbi jó gyakorlatot, mely szerint akkreditált klasztertagoknak magasabb forrásintenzitás legyen elérhető. Egyúttal az új piaci belépésekhez a Fa-PR kialakítása, elindítása is indokolt lenne.

Az exportpiacra lépés során adott országban aktívan jelen lévő kereskedelmi, szakmai képviselet is kívánatos volna, szögezte le Kazó Gábor a G-Green Kft. részéről.

Hogy mely termékek lehetnek sikeresek akár itthon, akár külföldön? A megfogalmazottak között IoT termékek, generációs részpiacokra fejlesztett áruk, készházak, stb. szerepeltek. Készházakat illetően minőségbiztosítási oldalról Dr. Németh László, a gyártástechnológia és értékesítés területén Horváth Rezső a Karrier Bútor Kft. tulajdonosa osztotta meg tapasztalatait.

A kerekasztal beszélgetés a véleménycserék estébe nyúlóan folytatódott.  

A két klaszter Vas megyei találkozójának második napi programja, egy igazán különleges gyárlátogatással folytatódott. Csercsics Antal, a Csercsics Faipari Kft. alapítója és ügyvezetője fogadta a klasztertagokat. Az előző napi felvetésekkel kapcsolatban megemlítette, hogy közel három évtizedes működésük alatt ők sikerrel dolgoztak akác alapanyaggal, s erre ékes bizonyítékként egy szépen megmunkált termékmintát adott közre.

A tanulságos cégtörténettel ötvözött cégbemutatót követően üzemlátogatással zárult a kétnapos találkozó.

Reményeink szerint, a találkozó során elhangzott javaslatok beépíthetők lesznek a minisztériumi tervekbe, ezáltal segítve az ágazat erősödését, jövőbeni fejlődését.


Kapcsolódó dokumentum:


klaszterkozi-egyuttmukodes-panfa


Tetszett a cikk?