Új eszközbeszerzési pályázat

Újra meghirdették a nagy sikerű innovációs eszközbeszerzési pályázatot. Ebben a pályázatban 5-15 millió forint összegű, legfeljebb 50 %-os vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztéséhez, bevezetéséhez szükséges eszközök és immateriális javak beszerzésére.

A pályázat azonosító adatai: GINOP-2.1.8-17 (A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén).

Ez a pályázat olyan új eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a pályázó vállalkozásnál lehetővé teszik
• új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás kifejlesztését, és kínálatba illesztését, vagy amelyekkel
• új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia kerül alkalmazására, vagy ilyen piaci bevezetésére kerül sor.

A pályázat 2017. december 06. napjától 2018. február 15. napjáig lesz benyújtható, kizárólag a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztésékhez. A pályázat megvalósítási időszaka 6 hónap. ​

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke:
• Minimum 5 millió Ft, maximum 15 millió Ft támogatási összeg igényelhető
• Támogatási intenzitás maximum 50 %

Ki pályázhat?
Olyan mikro-, kis-, és középvállalat, amely
• legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, és amely
• legalább 1 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Ki nem pályázhat?
Nem pályázhat az a vállalat, amely
• az EVA hatálya alá tartozik,
• a GINOP 2. prioritásban már nyertes vagy elbírálás alatt lévő pályázata van,
• a saját tőkéje negatív volt az utolsó lezárt üzleti évben,
• a pályázni kívánt fejlesztésének elszámolható költségei meg haladják az utolsó éves árbevételének összegét.

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére.
• Szoftverek, gyártási licenc vagy know-how beszerzésére.

Csak azok a tevékenységek támogathatók, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti S3 stratégiában meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 • Tiszta és megújuló energiák
 • Fenntartható környezet
 • Egészséges és helyi élelmiszerek
 • Agrár innováció
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

Intelligens technológiák:

 • Fotonika, lézertechnológia
 • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • Bionika
 • Nem gépipari fémfeldolgozás
 • Elektronika és félvezető-technológia
 • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • Korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • Építőipar (építőanyag-technológiák)
 • Textilipar
 • Fa- és bútoripar
 • Logisztika
 • Kulturális és kreatív ipar

Mi a kötelező vállalás?
A pályázónak vállalnia kell, hogy saját tőkéje a projekt megvalósításának befejezését követően, a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50 %-ával növekszik, és összege nem csökken a fenntartási időszak végéig.

További információ:
Kissné Pap Krisztina, tanácsadó
mobil: +36 (30) 352 3305
e-mail: kissne.pap.krisztina@glosz.hu 

Glósz Tibor, ügyintéző,                 
mobil: +36 (30) 573 5785
e-mail: glosz.tibor@glosz.hu

 

 


Tetszett a cikk?