Amit a munkahelyteremtő támogatásokról tudni kell

Az égető szakemberhiány még sürgetőbbé tette a munkahelyek létrehozását, megtartását és fejlesztését ösztönző állami támogatások kiírását. Az utóbbi években több pályázat is napvilágot látott, ami segítette a kkv-szektort és vélhetően idén is lesz lehetőség többféle finanszírozási formában indulni. Sokan mégsem tudják vagy későn értesülnek a pozitív esélyről, vagy nincsenek tisztában az alapfogalmakkal. Ezen segítünk most, a jövőben pedig igyekszünk beszámolni az aktuális pályázatokról.

A munkahelyteremtő beruházás támogatását azok a munkaadók vehetik igénybe, akik vállalják, hogy valamely beruházásuk pénzügyi támogatása ellenében meghatározott számú új munkahelyet teremtenek, és az új munkahelyekre felvett létszámot, valamint a korábbi létszámukat a támogató által előírt időtartamban foglalkoztatják. 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA?

Mindig a Pályázati felhívásban megjelölt munkaadók jogosultak pályázat benyújtására. A pályázatot benyújtó ügyfél képviseletére van lehetőség. Azokat az adatokat kell a pályázatban megadni, amelyek a kérelem elbírálásához feltétlenül szükségesek, de ezeket a Pályázati felhívás, az Általános útmutató a felhíváshoz c. dokumentum és azok mellékletei (pályázati adatlapok, nyilatkozatok, és egyéb dokumentumok) tartalmazzák. 

KÖLTSÉGEK, ÜGYINTÉZÉS, HATÁRIDŐ

Az eljárás díjmentes. A pályázatot a munkaadónak ahhoz a kormányhivatalhoz kell benyújtania, amelyiknek az illetékességi területén a beruházással érintett telephelye van. Az eljárási határidőt a Pályázati felhívás határozza meg, de a jogszabályi előírás értelmében ez nem lehet hosszabb két hónapnál.

MIRE IGÉNYELHETŐ?

Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító, a Munka Törvénykönyve 33. paragrafusában meghatározott munkáltató részére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök beszerzéséhez.

A FELTÉTELEK LISTÁJA

A munkahelyteremtő támogatás annak a kedvezményezettnek nyújtható, amely

a) a munkahelyteremtő támogatás iránti kérelmét, illetőleg pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,

b) a támogatás keretében elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja,

c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,

d) kötelezettséget vállal arra, hogy

– a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,

– a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,

– a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi,

– a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámot és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja (foglalkoztatási kötelezettség).

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező kkv-k vehetnek részt.

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéről, amely esetében a pályázó:

a) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,

b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói  igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,  

c) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,

d) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet 
(a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),

e) építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a  pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),

f) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét, 

g) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, 

h) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,

i) a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.


Kapcsolódó dokumentum:


amit-a-munkahelyteremto-tamogatasokrol-tudni-kell


Tetszett a cikk?