Ismét megnyílt a lehetőség

Megint él a lehetőség a Budapest és Pest megyén kívüli kis-és középvállalkozások számára, hogy támogatási igényt nyújtsanak be a népszerű, GINOP-2.1.8-17 „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívásra.

A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Újdonságok:
- A pályázatok benyújtásának új határideje 2018. szeptember 27, 12:00.
-Az igényelhető támogatás összegét a korábbi 15 millió forintról a duplájára, vagyis 30 millió forintra növelték.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet. 

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
b) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A kötelező vállaláshoz kapcsolódó mutató esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerül. A fenti mutató teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések ellenőrzése során történik.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.

Bővebb információ ide kattintva érhető el.


Tetszett a cikk?