Hatékonyan szűrnék a feketézőket

Magyarország bármely területéről kitermelt, úgynevezett erdei faválasztékot csak szállítójeggyel lehet szállítani. Nemrég módosult a szállítás szabályait és az ahhoz szükséges nyomtatványokat leíró jogszabály. A hatósági ellenőrzési tapasztalatok szerint a faanyagvásárlók és a jogkövető erdőgazdálkodók, kereskedők érdekeinek védelmére a szigorú számadású szállítójegyek adatai alapján lehet a legsikeresebben kiszűrni a feketézőket, és az illegálisan kitermelt faanyagot a kereskedelmi hálózatból.

Hivatalosan erdei faválasztéknak minősül a hengeres fa, a tűzifa minden formában, valamint a kitermelt fából készített apríték is. Ezek szállítása két fő célból, kereskedelmi szándékkal vagy saját használatra történhet. Az új jogszabály szerint a kapcsolódó nyomtatványok is változtak. A „régi típusú” szállítójegyek csak 2018. december 31-ig voltak használhatók.

Már tavaly megjelent a Nébih tematikus honlapján (http://portal. nebih.gov.hu/hu/eutr-szakmai) az új előírásoknak megfelelő adattartalmú szállítójegyminta, valamint a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató. Az új szállítójegy kitöltésénél az alábbi változásokra kell odafigyelni:

 • A korábbi „Feladás helye” rovatnak a „Szállításra történő átadás helye” rovat felel meg.
 • A korábbi „Átvétel helye” rovatnak a „Kiszolgáltatás helye” rovat felel meg, ennek megfelelően az „Átvevő” helyett a „Kiszolgáltatást igazoló személy” adatainak feltüntetése szükséges, azonban ezen személy esetében már nem a címét, hanem a jogosultságát (pl. családtag, munkavállaló) kell feltüntetni.
 • A szállítójármű indulásakor leolvasott kilométeróra-állást minden esetben kötelező kitölteni.
 • A szállítójegyen erdei faválaszték esetében csak tömör köbméter vagy űrméter tüntethető fel térfogat-mértékegységként.
 • Fogyasztónak történő tűzifa-értékesítés esetén térfogatban való értékesítéskor a szállítójegyen a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben és űrméterben egyaránt fel kell tüntetni, tömegben való értékesítéskor a tömeg mellett a tömör köbmétert is meg kell adni, egyéb mértékegység esetén pedig a tömör köbméterre átszámított mennyiségét és a tömör köbméter és a kiszállított termék értékesítési egysége között alkalmazott átváltási tényezőt is fel kell tüntetni.

Két jellemző esetben lehetséges az egyszerűsített formanyomtatvány használata:

Az egyik eset, amikor a szállítmány a fakitermelés helyszínéről indul és a saját célú felhasználás az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő helyszínen történik:

 • a fakitermelésre jogosult tulajdonában lévő ingatlanon,
 • a fakitermelésre jogosult által használt ingatlanon, amit írásban foglalt szerződéssel tud igazolni,
 • a fakitermelésre jogosult vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén.

A másik esetben a fatermék először szigorú számadású szállítójeggyel a fogyasztóhoz kerül, majd ezt követően a fogyasztó a formanyomtatvány felhasználásával szállítja tovább a fenti szempontok valamelyikének megfelelő helyszínre. Ebben az esetben a fakitermelésre jogosult helyett a fogyasztót kell érteni. Lényeges, hogy ez a lehetőség kizárólag a nem kereskedelmi célú felhasználás esetén engedélyezett. A közeli hozzátartozók személyi körét pedig a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell értelmezni.

TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK

A faanyag-kereskedelmi lánc szereplőit még az alábbi változások érintik:

 • A fatermékkel kapcsolatos, faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag-kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni.
 • A faanyag-kereskedelmi lánc szereplő köteles az erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitókészletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban az üzleti év első hónapjának végéig nyilvántartásba venni.
 • A kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás naprakész dokumentációs rendszerét minden telephely vonatkozásában elkülönítetten kell vezetni, és az adott telephelyen – az ott végzett tevékenységre vonatkozóan – rendelkezésre kell állnia.
 • A bejelentésre köteles telephely működése során az üzemelés teljes ideje alatt biztosítani kell a faanyag-kereskedelmi lánc szereplő képviseletére és azonnali intézkedés megtételére jogosult felelős személy jelenlétét.
 • A legfeljebb 20 kilogramm tömegű, önálló cikkszámmal vagy megnevezéssel rendelkező erdei faválaszték esetén nem kell kiállítani szállítójegyet, a kiállított számla minősül annak.
 • A faanyag-kereskedelmi lánc szereplője az általa értékesített tűzifa minőségét akkor tüntetheti fel száraz tűzifaként a nyilvántartásaiban és ezek alapján a hirdetésekben, a szállítójegyen, illetve az értékesítéshez használt bizonylatokon, ha annak bruttó nedvességtartalma nem haladja meg a 30%-ot.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján elérhetőek mind a kereskedelmi célú, mind a saját használatra történő szállítás legújabb nyomtatványai.


Kapcsolódó dokumentum:


valtoztak-a-szallitasi-szabalyok-hatekonyan-szurnek-a-feketezoket


Tetszett a cikk?