A korlátolt felelősség nem mentelmi jog

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított perek nyomán akár „korlátlanul” is felelősségre vonhatók a vállalkozások vezetői – figyelmeztet a NAV.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal régóta indíttat peres eljárásokat az egyes vállalkozási formák által biztosított korlátolt felelősséggel visszaélő tisztségviselőkkel szemben. Az elmúlt években több mint kétezer úgynevezett felelősség-átviteli per indult idehaza. Ezek hatására milliárdos nagyságrendben állapítottak meg olyan kötelezettségeket vállalkozások vezetőinek rovására, melyek más módon nem lettek volna érvényesíthetők.

A kialakult pergyakorlat mellett nyilvánvalóvá vált, hogy a korlátozott felelősség korántsem jelenti a társas vállalkozások mögött álló magánszemélyek ártatlanságát és érinthetetlenségét, így többek között a költségvetési bevételek rovására piaci előnyöket szerző vállalkozások vezetői személyesen lesznek kénytelenek megfizetni a jogtalanul szerzett előnyt.

Ha pedig a bíróság által a hitelezői veszteségből eredő károk megfizetésére kötelezett személy nem fizet, akkor a hitelező kérelmére öt évre eltilthatják őket a cégképviselettől és az irányító befolyást biztosító üzletrészek megszerzésétől. A NAV által indított pereknek gazdaságfehérítő hatása is van, mert a tisztességtelen piaci előnyöket élvező vállalkozások irányítóit a várható felelősségre vonás tarthatja vissza a hitelezők megkárosításától, másrészt a vele szemben alkalmazható eltiltás lehetővé teszi a korrekt vállalkozások piaci megerősödését.

A NAV idén új típusú, úgynevezett perelőkészítő ellenőrzéseket is folytat, melyeknek célja a perben bemutatható bizonyítékok begyűjtése. Így biztosítható a piaci versenyt tisztességtelenül deformáló személyek kizárása a gazdasági életből. Fontos, hogy valamennyi eljárásban részt vegyenek a társaság felelős irányítói, hiszen a távolmaradásukkal sem tudják elkerülni a várható jogkövetkezményeket. Az adóhatóság szerint a tagok és képviselők személyes felelősségre vonása leginkább nyilván a jogkövető magatartással kerülhető el.

Bár a gazdasági élethelyzetek néha okozhatnak fizetésképtelenséget, azonban ilyenkor felértékelődik, hogy a vezető tisztségviselő a válságot miként kezeli. A NAV ügyfélközpontú és szolgáltató hatóságként megfelelő kommunikációval elősegíti a gazdasági nehézségek kezelését, a joghátrányok elkerülését.

Forrás: nav.gov.hu


Kapcsolódó dokumentum:


a-korlatolt-felelosseg-nem-mentelmi-jog


Tetszett a cikk?