Egyszerűbb lesz kft.-vé alakulni

Egyéni vállalkozásból lépésben egyszemélyes kft. alapítható a nemrégiben a parlament elé terjesztett adótörvény-módosítási csomag szerint.

Több éve lehetőség van arra, hogy egyéni vállalkozás először egyéni céggé, majd abból – igen körülményesen – kft.-vé alakuljon. Ez jellemzően akkor fordul elő, amikor az egyéni vállalkozás már túlnőtte magát. Ilyen esetekben mindig lényeges kérdés, hogy megéri-e az eszközök, munkavállalók stb. ezen speciális jogutódlás keretében történő áttétele, vagy érdemesebb inkább új céget alapítani.

A beterjesztett törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából speciális módon (egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetése mellett) olyan egyszemélyes kft.-t alapítson, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, mind a vagyoni viszonyai, mind pedig a vállalkozási tevékenységével összefüggő magánjogi viszonyai körében speciális jogutódlást állapít meg.

A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó általános szabályoktól eltérően az így alapított társaság

  • előtársaságként nem működhet,
  • alapításakor további cégiratok benyújtása kötelező, valamint
  • a cégjegyzék rögzíti a speciális felelősség tényét,

egyebekben azonban értelemszerűen a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó általános szabályozás vonatkozik rá.

A javaslat rögzíti azt is, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, mivel ilyen formában lehet biztosítani a speciális jogutódlást. Nincs azonban akadálya annak, hogy a későbbiekben a társaságnak több tagja is legyen.

A törvényjavaslat szerinti kft.-alapítás gazdasági tartalmát tekintve az egyéni vállalkozói tevékenység tovább folytatása. Ezzel összefüggésben meg kell határozni a vállalkozó azon kötelezettségét, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő vagyonát leltározza, illetve, hogy meghatározza, melyek azok az eszközök, amelyeket a társaság rendelkezésére bocsát vagyoni hozzájárulásként vagy egyéb átruházás keretében.

Ha az egyéni vállalkozói jogviszony egyszemélyes kft. alapítására tekintettel szűnik meg, az egyéni vállalkozói minőségben szerzett vagyontárgyak – az alapító eltérő rendelkezése hiányában – a korlátolt felelősségű társaságot illetik meg, valamint a természetes személynek az egyéni vállalkozói minőségében kötött szerződéseiből eredő jogok jogosultjává a kft. válik.

forrás: adózóna.hu


Tetszett a cikk?