Megszűnt az egyéni vállalkozói igazolvány

Megszűnt 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint már nem lesz lehetőség új okmány igénylésére sem. A korábban kiállított és érvénytelené vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai úton vagy személyesen).

A változás az egyéni vállakozói tevékenységet nem érinti, a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a jövőben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellátni.

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek leadni okmányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

De pontosan hogyan is érint ez minket?

Az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében a jövőben az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos feladatok közül az egyéni vállalkozói nyilvántartás vezetése, a bejelentés fogadása és a változások átvezetése a nyilvántartáson átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladatai közé, így személyes ügyintézésre is a legközelebbi adóhivatalba kell menni, és nem a kormányablakba A hatósági ellenőrzési feladatok a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál maradnak. Ennek értelmében az egyéni vállalkozók nyilvántartási rendszerének vezetése csak 2020. június 30-ig lesz a Belügyminisztérium feladata.

A törvény szövege pontosan így szól:

2009. évi CXV törvény 38/D §

38/D. § * Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jén érvénytelenné válnak. Az egyéni vállalkozó köteles 2020. március 1-ig leadni az érvénytelen igazolványt a Hatóság részére. A leadott igazolványt a Hatóság bevonja. Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, azt a Hatóság visszavonja.

Forrás: fataj.hu


Tetszett a cikk?