„Utánpótlás nevelés”

Az Agrárminisztérium Országfásítási Programmal és erdőtelepítési pályázattal is szeretné faültetésre ösztönözni az önkormányzatokat, valamint a szakmailag érdekelt közösségeket és egyéni gazdálkodókat. A fásításra irányuló törekvés nyilvánvaló következménye, hogy többlet fakitermeléssel kell számolni már tíz év múlva is. Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy előbb-utóbb a faipar további ágazati szereplőinek közreműködésére is szükség lesz. Jelen cikkünk nemcsak az erdőgazdálkodásban érintetteknek, hanem azoknak a fafeldolgozásban tevékenykedő szakembereknek is szól, akik hosszútávú tervezésre, jótékony előregondolkodásra is hajlandóak.

fásítási Program + erdőtelepítési pályázat

Az agrártárca kiemelt célja, hogy növelje az ország erdővel és fával borított területét. A fásítási program megvalósítására félmilliárd forintos keret van, amelyre kisebb települések, egyesületek, közösségek is pályázhatnak. Mindez része annak a 2030-ig szóló magyarországi erdőstratégiának, melynek lényege, hogy az elkövetkező tíz évben huszonhét százalékra növeljék az erdők arányát Magyarországon – derül ki az agrártárca 2019-ben útjára Országfásítási Programjából. Ezt egyrészt magán a programon keresztül kívánják segíteni, melynek köszönhetően az állami erdőgazdaságok a saját területeiken már az idei évben több mint 550 hektár új erdőt telepítettek. Másrészt a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési pályázatával szeretnék ösztönözni a gazdákat és az önkormányzatokat az erdőtelepítésre.

Faipari fejlesztési koncepció

Szentpéteri Sándor, az agrártárca erdőkért felelős helyettes államtitkára több fórumon is nyilatkozott a program jelentőségéről és – remélhetőleg – széles körben érzékelhető hatásairól. Egy közös gondolkodás indult el ugyanis a hazai faipar fejlesztéséről. A helyettes államtitkár azon a 2020. június 10-i FAGOSZ (Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség) elnökségi ülésen is részt vett, amelyen az ún. Faipari-fejlesztési koncepcióról is tanácskoztak.


Szentpéteri Sándor szerint az agrártárca kiemelt célja növelni az erdővel borított területeket

Az Országfásítási Program kapcsán a helyettes államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a támogatás összegét 80-130 százalékkal megemelték, melynek köszönhetően nőtt a telepítési kedv és eddig több mint 12.000 hektárra érkezett be igény.

A faipari-fejlesztési koncepciót figyelembe bevéve a helyettes államtitkár ismertette, hogy a hazai faipar egészére sajnos nem ismernek összefüggő, áttekinthető fejlesztési koncepciót. Azonban a korszerű, stabil és hazai fafeldolgozó-ipar jelenti az erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok számára azt a biztonságot, ami a magyarországi erdőterületek növekedéséhez, illetve annak fenntartásához szükségesek. Éppen ezért fontos, hogy elinduljon egy közös gondolkodás az ipar fejlesztéseinek lehetőségeiről – tette hozzá Szentpéteri Sándor.

Magyarán: nemcsak az erdőgazdálkodásban résztvevő szereplőknek, nemcsak a földterületekkel rendelkező önkormányzatoknak lehet fontos ez a törekvés, hanem a fafeldolgozó iparág résztvevői számára is.

Nőni fog a kitermelt faanyag kínálata


A lendületbe jövő erdőtelepítésekből többlet fakitermelés várható

A már említett FAGOSZ elnökségi ülésen felszólalt Sulyok Ferenc is. A FAGOSZ elnöke szerint a most lendületbe jött erdőtelepítésekből és fásításokból is jelentős többlet fakitermeléssel kell számolni már tíz év múlva is. Tehát nagyon fontos annak a hazai faiparnak a stabil megteremtése, amely képes lesz ezt a többlet mennyiséget feldolgozni. A tűzifa fogyasztás az idei évben némileg csökkent, ami nagyrészt a meleg téli hónapoknak köszönhető, és ez folytatódni fog évről évre, ezzel arányosan pedig nőni fog a kitermelt faanyag kínálata is.

A megbeszélésen felvetődött az az igény, hogy a Nemzeti Földügyi Központ erdészettel foglalkozó munkatársai a statisztikák közzététele mellett prognózisok publikálásával is foglalkoznának. Ez ugyanis óriási segítséget nyújtana az ágazatnak: a leendő befektetők is láthatnák, hogy milyen mennyiségű és összetételű (fafaj és átmérőcsoportok) faanyag forrással számolhatnának az 5–10 év múlva üzembe lépő beruházásaik esetén.

CO2 kvótából fejlesztési pénz?

Ismeretes, hogy a CO2 tartósan megkötésére kerül a fák életműködése által (végső soron a fatermékekben), így az elnökség részéről az is felmerült, hogy az erdőtelepítést az ország széndioxid kvóta bevételeiből is lehetne segíteni.
Az erdőtanúsítás terén az egyik világméretű rendszert már több erdőgazdálkodó alkalmazza, ugyanakkor eljött az ideje egy másik, a világ egészén nagyobb mértékben jelen lévő, sőt már kidolgozott nemzeti szabvánnyal is rendelkező rendszer gyakorlati bevezetésére is. A Faipari fejlesztési koncepció kidolgozásához felhasználhatóak korábbi anyagok is, így a Soproni Egyemen készült Faipari Ágazati Stratégia, a Pénzügyminisztérium által gondozott Irinyi Terv / Faipari Cselekvési Terv és az Agrárminisztériumban készült Nemzeti Erdőstratégia is.

Távolba látni: szemléletformáló kampányok

A zöldítésen felül nagyon sok feladatot jelent az állami és magán erdőgazdaságoknál az illegális hulladék erdőben való elhelyezésének visszaszorítása is, de ehhez környezettudatos szemlélet kell! Ezt a szemléletet a fiatalok környezeti nevelésén, szemléletformáló kampányokon keresztül kívánjuk elérni – nyilatkozta Szentpéteri Sándor egy másik fórumon, ezúttal a Magyar Hírlapnak adott márciusi interjújában. Ezen felül fontos, hogy kevesebb csomagolóanyagot használjunk, kevesebb hulladék képződjön, és az újrahasznosítás nagyobb szerepet kapjon – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Szerény kis tapasztalatlevonásba bocsátkozva azt mondom, hogy a közös és felelős gondolkodás nemcsak biztos alapokat, de az átlagoshoz képest eredményesebb működést is képes teremteni egy közösség életében. S ez nincsen másképp a faipar területén működő erdőgazdálkodási, fafeldolgozási ágazatok szereplői számára sem. Igaz ugyan, hogy sokszor hosszú években mért előregondolkodást kíván egy-egy ilyen és ehhez hasonló törekvés, de a hozadék sem marad el: a szakmai szereplőknek partnerséget kínál, az embereknek pedig végső soron jobb életminőséget. Itt jegyzem meg a példamutatás fontosságát. Ugyanis akkor lesz bármiféle útmutatás és tanács hiteles, ha a kampányban résztvevő szakemberek saját maguk is alkalmazzák azokat a saját életükben.
Röviden: a helyes cselekvés abban mutatkozik meg, hogy az mindenkinek jó.

Forrás

www.fataj.hu
www.magyarhirlap.hu

Képek

www.eco-business.com
www.magyarhirlap.hu
www.sgs.hu


Tetszett a cikk?