Faanyagvédelmi szekció a Ligno Novumon

2016. április 8-án, a szakmai előadások napján tartották a Faanyagvédelmi szekciót, melynek elnöke dr. Horváth Norbert faanyagvédelmi szakértő és tudományos munkatárs (NyME Faanyagtudományi Intézet) volt.

Az első előadás során a szekcióelnök a karon folyó faanyagvédelmi oktatás-fejlesztésről számolt be, nevezetesen a 2016 szeptemberében induló Faipari mérnöki Msc faanyagvédelmi specializációjáról. A képzés összefügg a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) által odaítélhető faanyagvédelmi szakértői jogosultsággal. A specializáció tananyaga a fa- és faalapú anyagok, termékek és az ezekből készülő építmények faanyagvédelmére terjed ki, mely magában foglalja a szakterület műemléki érték védelmére vonatkozó releváns ismeretanyagait is. A jelöltek a gyakorlatorientált képzés során többek között a faanyagvédelmi diagnosztika, megelőző vegyszermentes technikai és vegyszeres faanyagvédelem, a megszüntető faanyagvédelem és az ezeket érintő jogi, szabályozási, munka- és környezet-védelmi, egészségbiztonsági vonatkozásaival ismerkednek meg a tudomány és a technika mindenkori állásának, valamint a hazai és EU-direktíváknak, szabályoknak megfelelően. A specializáción megszerzett diploma a tudományos, valamint szakértői vonalon történő előrelépést is megalapozza. A képzésről további információ olvasható a felvi.hu-n. Az Msc-specializáció mellett az előadáson elhangzott az SKK Faanyagtudományi Intézete által elindított faanyagvédelmi tréning, mint ismeretbővítő tanfolyam rövid ismertetése is, melyről további információ az skk.nyme.hu oldalon található.

Dr. Németh László faanyagvédelmi szakértő, címzetes egyetemi docens (NyME) és az MMK Erdészeti, Faipari és Agrárműszaki Tagozatának (EFA) elnökhelyettese tartotta a második előadást, ahol azt tudhattuk meg, kiből lehet faanyagvédelmi szakértő, vagyis hogyan épül fel a tanúsítási rendszer. Erről bővebb információt az MMK EFA honlapján olvashatunk (efa.mmk.hu). Végül a harmadik előadás keretében dr. Csupor Károly egyetemi docens (NyME Faanyagtudományi Intézet) és Babos Rezső címzetes egyetemi docens (NyME), faanyagvédelmi szakértő, a Pannon-Protect Kft. ügyvezető igazgatója ismertették a régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekről szóló kormányrendelet faanyagvédelmi vonatkozásait és módosítási javaslatait. Az MMK EFA tagozata által beadott feladat alapú pályázat (2015) keretében valósult meg a rendeletmódosítási indítvány kidolgozása. A pályázat résztvevői ígéretet kaptak a miniszterelnökségtől, hogy a rendelet-módosítási javaslat figyelembevételével fogják átalakítani az idei jogszabályt. A teljes pályázati anyag elérhető az efa. mmk.hu-n.

A Faanyagvédelmi szekción részt vettek többek között faanyagvédelmi szakértők, MMK-munkatársak, NyME-munkatársak és hallgatók, valamint szakértőgyakornokok is.


Kapcsolódó dokumentum:


asztalos-aprilis-70-71


Tetszett a cikk?