Soproni sikerek

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kétévente hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákat, 16 szekcióban, változó helyszíneken. A XXXIII. Műszaki Tudományi Szekció megrendezésére a Dunaújvárosi Egyetem kapott megbízást, amelyet 2017. április 6-8. között tartottak meg. A Soproni Egyetem Simonyi Károly Karát példásan és eredményesen képviselték hallgatói.


Csoma Sarolta különdíjban részesült

Különdíjban részesült Csoma Sarolta (ipari termék- és formatervező mérnök BSc) „Saját tervezésű szék végeselem szimulációs eredményeinek összehasonlítása mért értékekkel” c. munkájával. Témavezetői Prof. Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár, Dr. Elek László egyetemi adjunktus és Dr. Karácsonyi Zsolt egyetemi adjunktus.
Különdíjban részesült Kánnár Gergő (faipari mérnök MSc, Műszaki Mechanikai Intézet) „Rétegelt ragasztott kísérleti tartó mechanikai vizsgálata 5 éves kültéri működést követően” c. munkájával. Témavezetője Dr. Kánnár Antal egyetemi docens.


Kánnár Gergőnek a „Rétegelt ragasztott kísérleti tartó mechanikai vizsgálata 5 éves kültéri működést követően” c. munkáját díjazták

További résztvevők:

Horváth Réka (ipari termék- és formatervező mérnök BSc): „Megmunkálási pontosság mérése csapos kötés optimalizálásához” címmel. Témavezetői: Prof. Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár és Dr. Elek László egyetemi adjunktus.
Korózs József (faipari mérnök MSc): „Különböző minőségű felületek adhéziós energiájának meghatározása”, témavezetője Prof. Dr. Csóka Levente egyetemi tanár.
Molnár Ferenc (faipari mérnök BSc): „Faanyagok higroszkóposságának csökkentése nanorészecskékkel”. Témavezetője Dr. Bak Miklós intézeti mérnök.
Takács Tamás (gazdaságinformatika BSc, Informatika és Gazdasági Intézet): „Gyártásszervezés támogatása a faiparban”, témavezetői Dr. Pödör Zoltán egyetemi adjunktus és Prof. Dr. Jereb László egyetemi tanár.


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottsága és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar rendezte meg idén a XXXIII. OTDK Informatika Tudományi Szekcióját, Veszprémben, 2017. április 20-22. között. A Szekció célja, hogy lehetőséget adjon különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak – így például a programtervező mérnöknek, műszaki, gazdasági és agrárinformatikusoknak, és a bionikusoknak – önálló kutatási eredményeik bemutatására. Pintér László Tamás és Horváth Dániel hallgatók képviselték a Soproni Egyetemet.

Különdíjban részesült Pintér László Tamás, SKK Informatikai és Gazdasági Intézet, gazdaságinformatika IV. évfolyamos hallgatója., a „Komplex PVSR alapú felügyelet létrehozása Sensor HUB környezet számára” c. munkájával, az Infokommunikációs és hálózati infrastruktúrák szekcióban. Konzulense Prof. Dr. Jereb László egyetemi tanár.

További résztvevő:
Horváth Dániel
(Informatikai és Gazdasági Intézet, Gazdaságinformatika BSc): „Geotermikus adatok vizsgálatához kialakított webes környezet” c. munkáját mutatta be a Konferencián. Konzulensei Dr. Borza Sándor és Dr. Pödör Zoltán.


2017. április 18-21 között került sor a VIII. Országos Művészeti Diákköri Konferenciára Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának szervezésében. A Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének hallgatói több kategóriában is részt vettek a rangos megmérettetésen.
Közülük első helyezést ért el Kiss Bence tervezőgrafika BA szakos hallgató a Tervezőgrafika Kategóriában „Kalandkönyv” című pályamunkájával (konzulense Juhász Márton). Második helyezést ért el Kovács József formatervező BA szakos hallgató a Design Kategóriában „Variálható ékszercsalád/Mollia” című alkotásával (konzulense Polyák János).

A Soproni Egyetem TMDK szervezői:
Dr. Fehér Sándor egyetemi docens, Dr. Molnár László egyetemi docens, Agoston Gabriela PhD hallgató.

A Simonyi Károly Kar hallgatóinak részvételét a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett „A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázat NTP-OTDKR-16-0056 számon nyilvántartott támogatásával valósult meg.

   .  

 

Szerkesztette:
Agoston Gabriela
PhD hallgató
Soproni Egyetem
Faanyagtudományi Intézet

 

 

Alapítvány:

Ha a Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar faipari vagy a művészeti felsőoktatásban résztvevő aktív hallgatóit kívánja támogatni adója 1 %-ával, vagy nagyobb összegű felajánlásokkal, akkor adományaikat a Mészáros Károly Emlékalapítvány bankszámlaszámára tudunk fogadni.
Számlatulajdonos: Mészáros Károly Emlékalapítvány
Bankszámlaszám: Sopron Bank Zrt. 17600011-00249205-00200004
Közlemény rovatba kérjük beírni a támogatni kívánt szakot: SKK FAIPAR vagy SKK MŰVÉSZ támogatás.
Egyéb felajánlásokkal kapcsolatos kérdések esetén keressék a TDT elnökét Dr. Fehér Sándort a feher.sandor@uni-sopron.hu e-mail címen.

 


Tetszett a cikk?