Egyetemi hírek - 2018. december

NYÍLT NAP A SOPRONI EGYETEM SIMONYI KÁROLY KARÁN

2018. november 14-én tartotta Nyílt napját a soproni Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. Szerencsére nagy volt az érdeklődés az egyetem szakjai iránt: a diákok, szülők és érdeklődők szép számban megjelentek az egyetem főépületében tartott tájékoztatókon. A Nyílt nap programja a Soproni Egyetem főépületében kezdődött az érdeklődők érkezésével és regisztrációjával. A tájékoztató előadásokat dr. Magoss Endre kezdte meg dékáni köszöntőjével, majd Joóbné dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettes tartott egy átfogó bemutatkozást a Simonyi Károly karról. Ezután Hodgyai Zsolt SKK HÖK elnök adott némi ízelítőt az érdeklődőknek a diákhagyományokról, a kollégiumi és diákéletről Sopronban, majd dr. Németh Gábor, az egyetemi duális képzéseink felelőse mondta el a fontosabb tudnivalókat az SKK faipari és mechatronikai duális képzéseiről és partnervállalatairól.

Az ismertető előadások után lehetőségük volt a jelenlévőknek feltenni kérdéseiket a jelen lévő előadóknak, szakfelelősöknek és szakértőknek. A Nyílt nap végén következett a különböző képzési területek (alkalmazott művészeti, informatikai és műszaki képzések) bemutatkozása, melynek keretében érdeklődési területeknek megfelelően, csoportbontásban folytatódott különböző helyszíneken a program, többek között laborlátogatásokkal, a kutatóközpont megtekintésével, és az intézetek életébe való bepillantással. A szervezők és az oktatók remélik, hogy a megjelentek közül mindenki jól érezte magát a kari nyílt napon és kielégítő válaszokat kaptak felmerülő kérdéseikre. Remélhetőleg sokaknak sikerül ezek alapján könnyebben döntést hozni a felsőoktatási jelentkezésnél.


VIZER JÓZSEF ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA

2018. szeptember 28-án a Ligneumban – a Kutatók Éjszakája rendezvényei keretében – nyílt meg Vizer József műbútorasztalos-mester harmadik életmű-kiállítása. Az első kiállítás Újpesten, a második pedig Gödön volt látható. A Soproni Egyetem hosszú idő óta tart fenn szakmai kapcsolatot Vizer Józseffel, így a kiállítás szinte magától értetődően került Sopronba.

A megnyitón köszöntőt mondott dr. Alpár Tibor tudományos és külügyi rektorhelyettes, a megnyitóbeszédet pedig dr. Csiha Csilla egyetemi docens tartotta, aki méltatta Vizer József szakmai munkásságát.


MÉHCSALÁDOKRA ALAPOZOTT BIOMONITORING RENDSZER FEJLESZTÉSE A SOPRONI EGYETEMEN

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának kutatói, ipari partnerek bevonásával 2015-ben méhcsaládokra alapozott biomonitoring rendszer fejlesztésébe kezdtek. A környezeti monitoring rendszer működésének első tapasztalatairól konferenciát tartottak az egyetem Ligneum Látogatóközpontjában. A konferencia a Köztársasági Elnöki Hivatal támogatásával valósult meg. Méheket több évtizede használnak környezeti terhelések megfigyelésére. Napjainkra a technikai lehetőségek fejlődésének köszönhetően egyre szélesebb körben vonnak be méhcsaládokat a környezeti hatások értékelésébe. Jellemzően két irány látszik kialakulni: egyrészt a méhcsalád életjelenségeivel összefüggő paraméterek (aktivitás, mortalitás, kaptárhőmérséklet, páratartalom stb.) valós idejű (realtime) megfigyelésén és vizsgálatán, másrészt pedig a méhek által gyűjtött és termelt különböző anyagok (nektár, virágpor, propolisz, viasz) vizsgálatán alapuló monitoring.

A GreenBee projekt célja, hogy méhcsaládok segítségével vállalati, ipari környezetben is megbízhatóan, viszonylag alacsony költségek mellett adatokat szolgáltassanak a partnervállalatok környezeti teljesítményének értékeléséhez. A vizsgálatok során számos, környezetet terhelő anyag jelenlétét tudják kimutatni, így pl. adatokat szolgáltatnak PAH, BTEX, VOC vegyületekre, nehézfémekre és egyéb környezetszennyező anyagokra vonatkozóan.

A méhcsaládok egész évben a vizsgálandó területen élnek, számukra készített és telepített kaptárakban. A megfelelő helyre telepített méhcsaládok jól jelzik a partnervállalatok elkötelezettségét a környezet védelme iránt, s kiváló lehetőséget nyújtanak különböző társadalmi aktivitások szervezéséhez is. A vállalati méhészeteket meglátogató óvodás-, iskolás-, vagy akár felnőttcsoportok nemcsak a méz ízével és a kaptár illatával gazdagodva térnek haza, hanem jó hírét viszik a vállalati környezetvédelem egy szép példájának is.


GAZDASÁGINFORMATIKAI KONFERENCIÁT TARTOTTAK A SOPRONI EGYETEMEN

Az informatika széles körű alkalmazása címmel rendeztek országos gazdaságinformatikai konferenciát Sopronban november 9–10. között. A jubileumi konferenciára az ország különböző intézményeiből és külföldi országokból is érkeztek résztvevők. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) GIKOF (Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum) szakmai szervezet immár tizenötödik alkalommal szervezte meg az évente nagy érdeklődéssel kísért konferenciáját, a XV. Országos Gazdaságinformatikai Konferenciát, az OGIK-ot. A rendezvény teret adott hazai és külföldi szakembereknek, egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és fejlesztőknek a témához kapcsolódó munkáik bemutatására, hasznos eszmecserére.

A kétnapos konferenciának a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának Informatikai és Gazdasági Intézete adott otthont.

A legújabb informatikai trendek, cégek versenyképességét növelő infokommunikációs technológiák, az informatikai biztonság aktuális kérdései, oktatási kihívások a gazdaságinformatikus-képzésben – ez csupán néhány témakör a kétnapos konferencia több mint 40 előadása közül.

Az OGIK egy vándorkonferencia, melynek a tavalyi évben Sopron adott helyszínt. Az idei, jubileumi konferencia helyszínét az előző 14 év helyszínei közül választották ki a szervezők, így nagy öröm számunkra, hogy mi lehettünk házigazdái az OGIK 2018 konferenciának” – mondta dr. Bacsárdi László, a szervezőbizottság elnöke, a soproni gazdaságinformatikus-képzésért felelős SoE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet egyetemi docense. Az intézet a soproni és a nyugat-magyarországi régió egyik meghatározó oktatási szereplője informatikai területen. A gazdaságinformatikus szak 2002. évi elindulása óta számos szakember végzett náluk, akik a hazai informatikai szektor valamely területén tevékenykednek, a rendszergazdai szerepkörtől a programfejlesztőkön át a vállalatirányítási tanácsadókig bezárólag.

„Idén a november különösen izgalmas időszak az intézetünk életében” – árulta el Pödör Zoltán, az Informatikai és Gazdasági Intézet frissen kinevezett intézetigazgatója. „A legrangosabb hazai gazdaságinformatikai konferencián kívül, a Simonyi-kar nyílt napján is bemutattuk informatikai képzésünket, november 16-a pedig egész nap az informatikáé: délelőtt izgalmas előadásokat és programokat szerveztünk középiskolások számára a GAINup! Különkiadás rendezvény keretében, délután pedig az országos középiskolás gazdaságinformatikai verseny, az Infósok Viadala döntőjét tartottuk intézetünkben.”


IPARI FORMA- ÉS TERMÉKTERVEZŐ KÉPZÉS MEGJELENÉSE A BUDAPESTI DESIGNHÉT KIÁLLÍTÁSON

A soproni ipari forma- és terméktervező képzés (ITF) önálló standon jelent meg az október 12–14. között megrendezett DesignHét Budapest 2018 kiállítás „Hova Tovább?” című iskolabörzéjén, ahol a tervező és kreatív képzést nyújtó közép- és felsőfokú intézmények mutatkozhattak be, ismertethették szakjaik különlegességeit. Oktatási intézmények számára a szervezők ingyenes részvételt tettek lehetővé.

A Hova Tovább? – Találjuk ki?! elnevezésű – a kreatívipar és a felnőttképzés kapcsolatát taglaló kerekasztal-beszélgetésen a Simonyi Károly kart és a szakot dr. Bencsik Balázs egyetemi adjunktus képviselte.

A standon kiállított dobogókat és plakáttartó oszlopot dr. Bencsik Balázs vezetésével az ITF munkatársai készítették, a kiállított székek hallgatói munkák.


II. SOPRONI EGYETEM MOBILITY DAY – #ERASMUSDAYS

A külügyekért és a mobilitási programok intézményi szintű adminisztrációjáért felelős rektorhelyettesi iroda (TUDRh/KKRhI) munkatársainak szervezésében második alkalommal került megrendezésre a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában az Erasmus+ mobilitási lehetőségeket népszerűsítő Mobility Day, amelyet az #ErasmusDays 2018 – Szervezz Te is Erasmus Napot! című rendezvénysorozathoz csatlakozva 2018. október 12-én tartottunk meg.

A délelőtti előadásokkal a hallgatóknak, a délutáni programmal pedig a felsőoktatási munkatársaknak biztosítottunk tájékozódási lehetőséget.

Az előadók soraiban köszönthettük a Tempus Közalapítvány (TKA) munkatársát, Széll Adriennt, aki interaktív előadásával még inkább felkeltette a mobilitás iránt egyébként is fogékony hallgatók érdeklődését. Márkus Attila, a Diákhitel Központ Zrt. felsőoktatási szakértője a Diákhitel külföldi résztanulmányokhoz kötődő célzott felhasználási lehetőségéről tájékoztatta a megjelenteket.

Az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) képviseletében Kollárné Csipszer Edit igazgató asszony osztotta meg az ETK hatáskörébe tartozó, a külföldi tanulmányokkal összefüggő hasznos információkat a hallgatósággal, majd az Erasmus Student Network (ESN) Hungary gazdasági alelnöke, Krabácz Balázs tájékoztatta a szervezet működéséről a jelenlévőket.

Délután a TKA egy másik képviselője, Szennerné Árpási Szilvia ismertette a felsőoktatási munkatársaknak szóló Erasmus+ mobilitási lehetőségeket, melynek köszönhetően azok a kollégák is kedvet kaptak a külföldi tapasztalatszerzéshez, akiknek eddig elkerülte a figyelmét a lehetőség. A délutáni program zárásaként a Benedek Elek Pedagógiai Kar Erasmus+ adminisztrációért felelős koordinátora, Németh Tamás mutatta be a kollégáknak a karon működő, pályázást érintő jó gyakorlatot.

Az előadások után mind a hallgatók, mind pedig a kollégák lehetőséget kaptak arra, hogy a kihelyezett kari és KKRhI-s standoknál további kérdéseket tegyenek fel.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?