Faipari mérnöki és kreatívipari kar

A Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara 2021. szeptember 9-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel tartotta meg tanévnyitó ünnepségét, melynek keretében az 50 éve végzett okleveles faipari mérnökök arany oklevélben részesültek, az elsőéves hallgatók pedig eskütétellel kezdték meg elkövetkező soproni diákéveiket.

Az ünnepség megnyitását követően először prof. dr. Fábián Attila rektor úr tartotta meg ünnepi köszöntőjét, majd prof. dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett, melyben köszöntötte a tiszteletdiplomában részesülő megjelenteket, kitért a kar múltjára, hagyományaira, ismertette a jelen oktatási-kutatási palettáját és az elsőéves hallgatók előtt álló lehetőségeket.

Az ünnepséget hallgatói ösztöndíjak átadásával folytatták. Benyújtott pályázatuk alapján a 2021/2022-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült Kovács Luca faipari mérnöki mesterszakos hallgató, Torma Mária építőművész mesterszakos hallgató és Horváth Fruzsina faipari mérnöki alapszakos hallgató.

Az 1956-os események után Kanadában letelepedett soproni hallgatók, a Vancouver/Sopron Alumni csoport tagjai által alapított Roller Kálmán Ösztöndíjban, benyújtott pályázata alapján a 2021/2022-es tanévben Kamarás Máté faipari mérnöki alapszakos hallgató részesült.

Prof. dr. Molnár Sándor, a Faipari Mérnöki Kar volt dékánja tiszteletére barátai és munkatársai munkásságának elismeréseként létrehozták a Molnár Sándor Emlékalapot. Az alap célja, hogy elismerje a kar azon hallgatóinak tevékenységét, akik tanulmányaik folyamán a faipar fejlesztéséért végeznek tudományos munkát. A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Molnár Sándor Emlékalapjának díját idén az alap létrehozása és működtetése terén végzett érdemei elismeréseként Varga Jenő kapta.

Ezután következett az a megtisztelő feladat, hogy a kar életében tizedik alkalommal adhassanak át aranydiplomákat. Az 50 évvel ezelőtt végzett okleveles faipari mérnököknek dr. Magoss Endre dékán úr és prof. dr. Fábián Attila rektor úr nyújthatták át a tiszteletdiplomákat.

Az ünnepségen arany oklevélben részesült 28 fő, valamint szintén aranydiplomában részesült még, de akadályoztatása miatt nem tudta személyesen átvenni az oklevelét 3 fő. Az ünnepélyes átadás után a tiszteletdiplomások nevében Erdősi György arany okleveles faipari mérnök mondta el beszédét. Ezután a tiszteletdiplomában részesült évfolyam nevében Varga Jenő arany okleveles faipari mérnök átadott prof. dr. Magoss Endre dékán úrnak egy egyedi készítésű emlékkorsót. A következő ünnepi esemény az első évfolyamos hallgatók eskütétele volt, melynek során a hallgatók a helyükről felállva, jobb kezüket a szívükre téve, nevük bemondásával mondták az eskü szövegét Joóbné dr. Preklet Edina dékánhelyettes asszony után. Az elsőéves hallgatók nevében Takács Bence elsőéves faipari mérnöki alapszakos hallgató jobb kezét az egyetem jelképére, a jogarra téve mondta el az esküt.

Az eskütétel után a kar dékánja az elnöki emelvény előtt fogott kezet az elsőévesekkel és kívánt nekik sok sikert elkövetkező tanulmányaikhoz. A fi rmák nevében Kruppa Márton faipari mérnök hallgató köszöntötte néhány gondolattal az elsőéveseket, majd Takács Bence elsőéves faipari mérnök hallgató mondta el köszönő beszédét az elsőévesek nevében. Az eskütétel után az intézetigazgatói megbízás átadása következett. Az egyetem modellváltása jegyében a kar új néven és megújult szervezeti felépítéssel folytatja munkáját. Az újonnan megalakult Faépítészeti Intézet intézetigazgatói feladatainak ellátásával a Soproni Egyetem rektora prof. dr. Markó Balázs egyetemi tanárt bízta meg 2021. szeptember 1-jétől. Az intézetigazgatói megbízást prof. dr. Fábián Attila rektor úr adta át.

Ezután a 2021/2022-es tanév nyitóünnepsége véget ért. A kar nevében még egyszer gratuláltak a kitüntetett hallgatóknak, az aranydiplomás mérnököknek jó erőben és egészségben bővelkedő, hosszú életet, valamint a frissen befogadott egyetemi polgároknak tartalmas, vidám, eredményes soproni diákéveket kívántak.


Tetszett a cikk?