Intelmek ipariskolai tanulóknak

Olvasva egy 1928/29-es tanévből származó tanulói ipari iskolai értesítő és ellenőrző könyvet, és ismerve a mai szakmunkásképzési viszonyokat, a kontraszt okán kavarognak az emberben a gondolatok.

A kilencven évvel ezelőtti intelmek – egészségi, erkölcsi és illemszabályok – közül számos, ma már szinte ismeretlen iránymutatást ad higiéniára, viselkedésre, erkölcsre, életfilozófiára vonatkozóan. Vajon ez akkor is falra hányt borsó volt, vagy volt foganatja? Egy biztos: a betartatás fegyelme, kényszere, a drill erősebb volt. A tanár, a mester nem csak papíron volt a feljebbvaló…

Változott-e, adj’ Isten, fejlődött-e az ember, a tizenéves annyit, hogy sok intelemre már nincs is szükség? A körülmények javultak-e, melyek egyes intelmeket tárgytalanná tesznek? Az ember alaptermészetében biztosan nem (mondom én), a körülmények azonban javultak.

INTELMEK A SOK KÖZÜL, AZ „ÉP TESTBEN LAKIK ÉP LÉLEK” KÖRBEN.

 • „Minden nap hideg vízzel mossátok meg arcotokat, nyakatokat, melleteket s lehetőleg gyakran förödjetek!
 • Lábvizet hetekint legalább egyszer lefekvéskor vegyetek. Egész testeteket havonta legalább egyszer mossátok le!
 • Hetenkint legalább egyszer tiszta alsó ruhát vegyetek!
 • Viselkedési intelmek
 • „Ne dobáljátok el az iskolában, műhelyben vagy sétatéren a papírost, gyümölcsöt vagy más ételmaradékot!
 • Ne köpködjetek a padlóra: ne lépjetek oly házba, hol ragályos beteg van!
 • Lábatokat szárazon, a hasat melegen, a fejet hűvösen tartsátok. Ne burkoljátok be nyakatokat.
 • Őrizkedjetek a szeszes italoktól!
 • Ha gyárba vagy gépjházba léptek, ne nyúljatok semmihez. Ha gépnél vagytok alkalmazva, figyelmeteket oda irányozzátok és tegyétek meg a megfelelő óvintézkedést, mert a legtöbb szerencsétlenségnek a figyelmetlenség és az elbizakodottság az oka!
 • Tiszteld mások vallását!
 • Ügyelj tested és lelked tisztaságára! Óvakodj minden illetlenségtől, mert ez tested és lelked megrontója: kerüld tehát az olyan helyet, ahol illetlen beszédet folytatnak! Kerülj minden oly alkalmat, mely tested érzékiségét ingerli, minők a szemérmetlen képek és olvasmányok!
 • Az iszákosság, kártya, nemtelen indulatoktól és a pénz túlságos szeretetétül óvakodj, mert ezek az erkölcsi züllésnek leggyakoribb okozói.
 • Az ország és vallás törvényeit tartsd meg pontosan és becsület legyen szent előtted.
 • Óvakodj a romlott és hízelgő emberektől!
 • Jusson eszedbe, hogy a hirtelen harag már sok embert juttatott börtönbe!

ERKÖLCSI ÉS ILLEMSZABÁLYOK

 • „Magad vagyonára vigyázz, a máséhoz ne nyúlj!
 • Higgyj Istenben, „mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni, remélni megtanít”!
 • Ha valakivel beszélsz, nézz a szemébe, mondanivalódat röviden és értelmesen add elő!
 • A választ figyeld meg jól!
 • Távozás előtt hajtsd meg magadat és köszönve távozz!
 • Ne csúfolj másokat, s ha látod, másokat bosszant, hagyj fel a tréfálódzással!
 • Társaid pajkosságán ne nevetgélj, mert az bíztatás arra, hogy a rendetlenkedést tovább folytassák!
 • Tiszteld szüleidet, testvéreidet, tanítóidat, mesteredet s minden bajodban bizalmasan fordulj hozzájuk s tanácsainak, figyelmeztetésüknek örömest engedelmeskedjél!
 • Légy mindenkivel szemben előzékeny, ez jószívűségre mutat!
 • Szeresd Istenedet, szeresd felebarátodat!
 • „Én már nem hívom be a szülőket, ha a tanulóval baj van, mert nincs értelme, elrémisztők. Igyekszem a gyerekre hatni.

(Egy tanár a szakképzésből.)


Kapcsolódó dokumentum:


intelmek-ipari-iskolai-tanuloknak


Tetszett a cikk?