Önellenőrzéssel megúszható a vizsgálat

Idén már lehetőség van arra, hogy az adózók előre bejelentsék önellenőrzési szándékukat. Az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig nem indíthat adóellenőrzést a bejelentéssel érintett adónemre, illetve adómegállapítási időszakra.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény alapján, ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy a bevallása számítási hiba, illetve más elírás miatt a feltüntetett adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, az érintett adómegállapítási időszak és adónem megjelölésével még a nyomtatvány benyújtását megelőzően bejelentheti, hogy önellenőrzést kíván végezni.

A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek, tehát önellenőrzés abban az esetben is végezhető, ha azt nem előzte meg az önellenőrzési szándék bejelentése. Amennyiben a bejelentést követően elmarad az önellenőrzés benyújtása, a bejelentést tevő adózó emiatt szankcióval nem sújtható.

Amellett azonban, hogy önellenőrzésre továbbra is korlátlan alkalommal lehetőség van, ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében – az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül – csak egyszer tehető előzetes bejelentés.

Az önellenőrzési szándékot a 18ONELLB jelű nyomtatvány benyújtásával lehet bejelenteni, mely nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a NAV internetes honlapjáról.

FONTOS VÁLTOZÁS AZ EKHONÁL

2018. január 1-jétől egy törvénymódosítás értelmében nem választhatja a közterhek ekho szerinti megfizetését az egyébként ekho szerint adóztatható tevékenységére az egyéni vállalkozó, ha e tevékenységre az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózást választotta.

Az év első napjától a kifizetőt terhelő ekho mértéke 19,5 százalék, amely átmeneti rendelkezés hiányában, első ízben a 2018-ban keletkezett adófizetési kötelezettség tekintetében alkalmazható.

A módosítás hatálybalépését megelőzően, de 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre megállapított közteherviselési hozzájárulási kötelezettség az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint helyesbíthető.


Kapcsolódó dokumentum:


oenellenorzessel-meguszhato-a-vizsgalat


Tetszett a cikk?