Karok közötti együttműködés a Soproni Egyetemen

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szakos és a Benedek Elek Pedagógiai Kar óvodapedagógus BA hallgatók közös játékkészítő projektben vesznek részt a tavaszi félévben, az őszi szemeszterben pedig a Simonyi Károly Kar Alkalmazott Művészeti Intézet formatervezés BA szakos hallgatói óvodai kismosdó tervezését kapták tervezési feladatnak.

Ezek a feladatok a Soproni Egyetemen a karok közötti szinergiák kihasználására irányuló együttműködés jegyében valósulnak meg, egyben szakmai nyitás a további és távlatosabb közös munkákra is.

IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ, ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSHALLGATÓK KÖZÖS JÁTÉKKÉSZÍTŐ PROJEKTJE

A tavaszi félév kezdetével elindult az elsőéves óvodapedagógus-hallgatók és a másodéves ipari termék- és formatervező mérnökhallgatók közös játékkészítő és -tervező projektje. Dr. Hartl Éva (BPK, intézetigazgató, egyetemi docens és dr. Horváth Péter György (SKK, egyetemi docens önálló kurzusaikat kapcsolták össze azzal a céllal, hogy az eltérő területen tanuló hallgatóik ezen csoportmunkával is újabb lehetőséget kapjanak szakmai ismereteik bővítésére. A két kurzus hallgatói háromfős vegyes csoportokban dolgoznak, ahol az együttműködés célja egy játékegyüttes tervezése és kivitelezése. A játékegyüttesek elemeit a hallgatók saját kurzusaikban tervezik és készítik.

A félév során elkészülő elemek ös - szeilleszthetők, azok csoportonként egy-egy témához (orvos, kisiskola, vízi közlekedés stb.) illeszkedve egy egységet alkotnak majd. Az így elkészült játékok az egyetem gyakorlóóvodáinak játékparkját fogják bővíteni. A közös munka az online tér adta lehetőségekkel támogatva, folyamatos konzultáció mellett, több szinten folyik.

AZ ÓVODAI TISZTÁLKODÁS ESZKÖZEI: MOSDÓ FORMATERVEZÉSE

A karok közötti együttműködés jegyében az Alkalmazott Művészeti Intézet jelentős szakmai támogatást kap a Benedek Elek Pedagógiai Kartól és a gyakorlóóvodáktól a formatervező hallgatók tervezési feladatához.

A formatervező-hallgatók a gyakorlóóvodákban nagyon felkészült óvónőkkel konzultáltak, szembesülhettek és átvették azt a felelősséget és szeretetet, amivel itt találkoztak. Az óvodai látogatások során a közvetlen felmérésnél, a tér, a folyamatsorok, a funkciók és a méretek, az ergonómia speciális összefüggéseinek a vizsgálata nagyon fontosnak bizonyult.

A hallgatói felvetések és designtartalmak alapján a feladatcélok között olyan dolgok merültek fel, mint például: kell-e egy sorban lenni a mosdóknak, takaríthatóság, a mosdó öblössége (használhatóság), támaszkodás (a medence távolsága a szélektől), ivás és fogmosás, törölközés, tanítás (óvó nénitől és egymástól, közös medencés kézmosás), víztakarékosság (ÖKO-tudat), valamint játékosság és szemiotika (színek, formák stb.).

A tervek célzott programokban, képekben, modellekben és jelen helyzetben a sorozatgyártás alapgyakorlatához készen vannak. A közeljövőben a jelenléti képzésben tudják majd folytatni a munkát. Így a további konzultációk és szakvélemények után célzott projektfeladatban bővítik ki az elmúlt félévben elért és feltárt eredményeket.


Tetszett a cikk?